Ingår i temat
On speaking terms
Läs senare

Engelska – all day long

På fredagar pratar Jenny Janssons högstadieelever på Trångsundsskolan engelska – hela dagen, i alla ämnen. – Situationen avgör vilka ord vi använder och på så vis blir inlärningen mindre tillrättalagd, säger hon.

26 Okt 2015

Kristina SahlénMurat Yeser sitter vid det stora bordet längst fram i klassrummet och skriver formler inom ämnesområdet atom- och kärnfysik. För en stund sedan kände han sig lite osäker på ett av svaren på en uppgift. Han frågade läraren Jenny Jansson hur han skulle tänka. Och fick hjälp. På engelska.

På fredagar har den här åldersblandade högstadieklassen på Trångsundsskolan söder om Stockholm English day. Då försöker de tala engelska hela dagen, oavsett ämne. Murat Yeser har arbetat med olika uppgifter, och bland annat valt att fokusera på fysikämnet. Nyss lärde han sig att strålning heter ”radiation”.

– Jag antecknar på svenska, men om det är något jag inte förstår försöker jag ställa frågorna till Jenny på engelska. Jag tycker att det är ett bra sätt att jobba på. Dels blir det lättare för läraren att se hur duktig man är på engelska, dels blir man bättre på att prata flytande, säger Murat Yeser.

Han går i nian, känner sig ganska säker på engelskan och tror att det här arbetssättet har varit nyttigt för hans språkutveckling. Särskilt när han gick i sjuan och åttan.

– Numera är det inte så stor skillnad mot om jag skulle prata svenska.

Klassläraren Jenny Jansson är legitimerad svensk-, SO- och engelsklärare och har arbetat med English day i över åtta år. Det hela började med att hon ville komma på ett sätt att skapa en så naturlig språkmiljö som möjligt.

– När vi jobbar på det här sättet är det situationen och ämnet som avgör vilka ord vi använder, vilket gör att in­lärningen blir mindre tillrättalagd. Eleverna förstår varför de har användning av de ord de lär sig. Dessutom upplever jag att eleverna blir bredare i sina språkkunskaper och att konversationerna blir mer fördjupade än om vi skulle ha arbetat mer traditionellt, säger Jenny Jansson.

Hon har fått ökad förståelse för att självsäkerhet har stor betydelse när elever ska uttrycka sig på ett annat språk, och varför vissa elever inte vill prata engelska inför varandra.

– De brukar säga att det känns fånigt att prata engelska med någon som kan svenska. Jag vill få bort den typen av psykologiska hinder.

English day möjliggör en mer individanpassad undervisning, enligt Jenny Jansson.

För elever som är lite svagare är det helt okej att svara med enklare fraser eller ”yes” och ”no”, medan de som behärskar språket i större utsträckning kan starta diskussioner.

– Då lär sig eleverna att reflektera och analysera på engelska.

I den här klassen har en majoritet av eleverna olika behov som måste bemötas, så det pågår en ständig anpassning. Vissa känner sig inte alls bekväma med att prata engelska i klassrummet, och då brukar Jenny Jansson försöka skapa lite mer informella situationer. Till exempel kan hon erbjuda elever att prata engelska med henne under en lunch i matsalen.

Ett annat sätt att få eleverna att våga prata mer är att tidigt vara tydlig med att deras prestationer på English day inte kan sänka betygen, bara höja dem.

Dessutom – och det är kanske det viktigaste – är hon noggrann med att inte gå in och rätta eleverna under de här lektionerna.

– Jag vill inte göra dem mer osäkra än vad de redan är. Det är viktigt att eleverna förstår att det inte behöver bli korrekt hela tiden, det viktigaste är att de faktiskt försöker.

Eleverna sitter utspridda i olika grupper i klassrummet, några hänger i en soffa och en är på väg ut på rast. Ljudnivån är behaglig trots att de uppmuntras att prata med varandra så mycket som möjligt, så länge de talar engelska. Fabian Åberg, som går i årskurs åtta, håller på med ett litet projektarbete inom nordiska språk, där han bland annat ska redogöra för skillnader och likheter mellan norskan och svenskan. Än så länge har Fabian Åberg inte pratat så mycket engelska i samband med just den här uppgiften. Men han tycker att English day är ett lärorikt koncept.

– Nu lär vi oss fler och svårare ord än de som står i engelskaboken. Annars kanske man inte hade tänkt på just de orden. Dessutom hjälper vi varandra mer än vi kanske skulle ha gjort i vanliga fall.

Foto: Kristina SahlénSjundeklassaren Caspian Bagheri, bänkkamraten bredvid, har en text på svenska framför sig. Han övar sig på att plocka ut satsdelar och stryker under orden med markeringspennor i olika färger. För en stund sedan lärde han sig vad subjekt, predikat, indirekt och direkt objekt heter på engelska. Under de här dagarna vävs engelskuppgifterna ofta ihop med andra ämnen. En annan av de uppgifter som Caspian Bagheri ska göra under dagen handlar om engelska pronomen i objektsform.

Jenny Jansson har varit på många skolresor i England under sina 13 år som lärare och alltid slagits av hur utvecklande det är för eleverna att befinna sig i ett språks ursprungsland.

– Efter ett par dagar pratar de på ett helt annat sätt. Det är en otrolig skillnad.

För några år sedan hade hon en grupp elever som var väldigt starka i engelska redan i sjuan, där hela klassen gick ut med högsta betyg i ämnet och fick A på nationella proven. Kanske tack vare att de gjorde den muntliga delen av nationella proven när de var på klassresa i England.

– Jag tror att det bidrog till att det gick så bra. Det är väl ett tecken på hur viktig miljön kan vara i det här sammanhanget.

Hon har även haft elever med generell språkstörning som har gått ut med C i slutbetyg.

– Det ser jag som ett bevis på att det här fungerar även för svagare elever och att det inte är så avancerat som det kanske kan låta.

När halva dagen har gått samlar sig niorna kring det stora runda bordet längst fram i klassrummet, medan de andra fortsätter med sina individuella uppgifter. Nu ska Murat Yeser, Michaela Alvo och Liv Olausson på eget initiativ redogöra för klassresan till London som de gjorde i början av vårterminen. Och det går undan. Bilderna på den vita duken växlar i snabb takt och de tre eleverna turas om att inflika små fraser på engelska om vad bilderna föreställer: Big Ben, Buckingham Palace, China Town, London Eye och Piccadilly Circus. De verkar tycka att det är en lätt och smärtfri uppgift, och pratar både obehindrat och självsäkert.

För den som funderar på att prova English day gäller det dock att komma ihåg att sjuorna befinner sig på en annan nivå än de äldre eleverna, konstaterar Jenny Jansson.

– I början pratade jag bara på. Efter ett tag insåg jag att jag var tvungen att prata lite mer svenska eftersom det var många som inte förstod allt jag sa. Det gäller att skapa en smidig övergång, säger hon.

Ett annat råd är att alltid inleda dagen med det som Jenny kallar för ”ten minutes exercise”. Då låter hon eleverna göra olika uppvärmningsövningar, skriva texter, prata om något särskilt ämne eller göra grammatik-övningar tillsammans.

– Annars kan det vara svårt både för mig och eleverna att växla om till engelskan. Men med ”ten minutes exercise” kickar vi igång dagen på ett effektivt sätt, och sätter på oss ”engelskhatten” med en gång.

English day på Jenny Janssons vis:

• Läraren pratar engelska hela dagen med eleverna. Oavsett ämne.

• Eleverna uppmuntras att prata engelska både när de hjälper varandra och när de ställer frågor till läraren.

• Inled gärna dagen med uppvärmningsövningar: låt eleverna skriva korta texter på engelska eller prata kring ett enkelt tema.

• Var tydlig med att elever som inte känner sig bekväma med att prata engelska inte är tvungna. De kan använda sig av korta svar som ”yes” eller ”no” när de ska svara på en fråga.

• Finns det elever som inte vågar prata engelska i klassrummet så kan läraren försöka hitta mer informella tillfällen att samtala med eleverna på, som under en lunch i matsalen eller på rasten.

• Lärare som inte undervisar en hel dag i en klass kan gå ihop med andra lärare och genomföra English day tillsammans.

ur Lärarförbundets Magasin