Ingår i temat
Förstelärarreformen
Läs senare

Enkät: Vad tycker du om reformen?

04 dec 2019
Foto: Fredrik Hjerling

”Tydligare kriterier hade behövts”

Gustav Fridolin, lärare på Stadsmissionens folkhögskola, utbildningsminister 2014–2019:

– Det borde ha funnits tydligare kriterier för vem som kan bli förstelärare från början. Reformen har fungerat bra på vissa håll men väldigt många arbetsgivare har inte klarat av att utveckla tydliga kriterier och vilka arbetsuppgifter tjänsten ska innehålla.

– När det gäller lärarlönelyftet fanns det kriterier men många lyckades inte hantera implementeringen och fördela pengarna på rätt sätt. Men det ska också sägas att kritiken mot lärarlyftet minskade kraftigt när lärarna verkligen förstod att den var fördelaktig för hela kåren.

”Pengar kastas ut slumpmässigt”

Foto: Eva Wernlid

Per Kornhall, skolexpert och författare:

– Det finns bra delar: för lärarna som profession är det viktigt att det finns möjligheter att komma vidare i karriären. Men genomförandet blev helt fel. I botten ligger fel sätt att se på lärarjobbet. Det som motiverar lärare är inte pengar, de undervisar för att de tycker att det är roligt. När staten mer eller mindre slumpmässigt kastar ut pengar i systemet, och rektorer ska fatta beslut om vem som ska få en stor löneökning, blir konsekvensen att lärare känner att det är väldigt orättvist.  Nu har vi dessutom problemet att nyutbildade lärare får högre lön än erfarna. Vi behöver ta ett rejält omtag om lönebildningen.

”Orättvisorna oroar mig”

Foto: Karl Gabor

Magnus Henrekson, professor vid Institutet för näringslivsforskning:

– Vi har fått okontrollerad löneökning som upplevs som orättvis och det oroar mig. Inom näringslivet är man mån om att lönestrukturer uppfattas som rättvisa, annars anstränger man sig mindre. I det här fallet drabbar det både eleverna och samhället  i stort.

– Jag är tveksam till individuell lönesättning i skolan. Då krävs motiverbara och formella kriterier. Sett ur statens perspektiv är alla lärare lika ”bra” om man är legitimerad. Men reformen har i princip inneburit att man säger att en lärare är bättre än en annan. Vad säger man då till den klass som fick en ”sämre” lärare?

– I Sydkorea är ingångslönen låg men lärarna har en bra löneutveckling och vet att erfarenhet belönas. Det vore en bättre lösning.

”Den behöver förfinas”

Roger Haddad, Liberalernas skolpolitiska talesperson och vice ordförande i utbildningsutskottet:

– Vi står fast vid behovet av förstelärare men är emot kommunaliseringen av skolan. Det uppstår en dubbelhet när staten lägger sig i lönefrågan men överlåter hanteringen till kommunerna. Samtidigt har det gjorts justeringar sedan införandet för att tydliggöra vilka förväntningar som ställs på en förstelärare. Exempelvis att man måste undervisa 50 procent och inte blir projektledare på kommunhuset, vilket vi tycker är bra. Vi vill inrätta fler karriärvägar för att fler ska få ta del av lönesatsningarna.

Mer ur temat Förstelärarreformen (6)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com