Läs senare

Ensam är inte stark

08 jun 2012

Det är ett hedersuppdrag att som ordförande för ämnesrådet Bild och Media få skriva kommentaren i det sista numret av Bild i Skolan. Tidningen har varit uppskattad av många bildlärare och den gav inspiration till arbetsområden i bild, samt fungerade som argument till löne- och medarbetarsamtal.
Någon sentimental tillbakablick kommer jag inte att förmedla, eftersom jag efter 35 år som lärare i bild och svenska fortfarande är nyfiken och tar del av aktuell forskning om bildämnet och lärande i ett bredare perspektiv. Forskning i bildområdet är oerhört viktig och jag ser fram emot fler disputerade bildlärare och spännande avhandlingar i framtiden. Ta chansen och utveckla bildämnet och få insikt i den senaste forskningen i estetiska ämnen och dess betydelse för inlärning, kreativitet och skaparlust.

Kompetensutveckling är en viktig del för att kunna utvecklas som pedagog. Bildlärare har alltid chansen att söka stipendier och åka på den årligen återkommande Nordisk kurs för bildlärare, som arrangeras i något av de nordiska länderna. Årets kurs är på Island.

Vi lär av varandra och att auskultera hos kollegor i andra ämnen ger kunskaper om ämnets särdrag, kursplaner, undervisning och givetvis beröringspunkter och gemensamma förmågor i respektive kursplan. Den nya läroplanen ställer krav på oss pedagoger att samarbeta över ämnesgränserna. Ska kursplanen kunna genomföras och ge eleverna de förmågor som krävs måste vi bland annat ha gemensamma planeringar. Dessutom behövs det fler bildlärare, som undervisar på de lägre stadierna om elevernas kunskaper ska kunna vara i nivå med läroplanens intentioner. Denna aspekt kan användas i kommande tjänstefördelningsdiskussioner.

Min ledstjärna är att ensam inte är stark utan genom samarbete lär vi av varandra och ger en bredare kunskap till eleverna.

Nyfikenheten och viljan att utvecklas ger nya perspektiv …

Vår tidningsavdelning är unik och att slå samman fler ämnestidningar är visserligen i första hand ett ekonomiskt beslut, men kan ge fler ringar på vattnet om vi öppnar våra ögon och är vidsynta. Uttryck – lärande, estetik, kommunikation blir en ny ämnestidning med nya uppslag och vad vi läsare önskar. Kom med förslag på aktuella ämnen som bör belysas eller fantastiska pedagoger.

Jag ser fram emot det första numret av Uttryck … en ny epok kommer att formas!
 

ur Lärarförbundets Magasin