Läs senare

Ett steg närmare legglösning

AktuelltAlla fritidspedagoger ska bli behöriga och få lärarlegitimation i fritidshem enligt ett nytt regeringsförslag.
– Vi är glada att utredaren har lyssnat på våra krav, säger Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand.

av Elisabeth R Brising
23 aug 2017
23 aug 2017

Nästa sommar kan ett legg för alla utbildade fritidspedagoger bli verklighet. Nyligen presenterade regeringens utredare Björn Åstrand en del av en utredning om läraryrkets attraktivitet där förslaget om legitimation för alla fritidspedagoger finns med.

– Att alla fritidspedagoger omfattas av krav på legitimation har Lärarförbundet drivit hårt. Det tydliggör rollen och säkrar kompetensen och kvaliteten i fritidshemmen, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

Johanna Jaara Åstrand.

Nu ska utredningsförslaget ut på remiss. Regeringen hoppas att den nya förordningen ska träda i kraft 1 juli 2018. Sedan 2013 har lärare med en äldre fritidspedagogisk examen kunnat söka lärarlegitimation och få behörighet i skolämnen, men fritidspedagogiken har aldrig varit legitimationsgrundande i sig på samma sätt som till exempel en förskollärarutbildning är. De som enbart har en fritidspedagogisk utbildning har därför inte kunnat söka lärarlegitimation.

– Det har funnits inkonsekvens i förordningen. Nu föreslår vi att man tar in fritidspedagogiken som bas för en legitimation. Det är ett viktigt område som utvecklats med egna mål och uppdrag som knutits närmare skolan, säger utredaren Björn Åstrand.

Han betonar att det inte handlar om ett helt nytt legg i fritidshem utan om att man utvidgar reglerna. De som redan sökt och fått legitimation med inriktning fritidshem behöver inte söka legg igen hos Skolverket. Även de som har en äldre utbildning till fritidspedagog som inte genomförts på högskolenivå ska kunna få behörighet enligt utred­aren.

– De som har en utbildning för fritidshem ska valideras, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Vad betyder det här för fritidspedagogerna?

– Att den grupp fritidspedagoger som varit utestängda från att få legitimation blir en del av legitimationsreformen precis som andra. Och det betyder att vi värderar att de har just den djupa utbildningen i fritidspedagogik.

Varför har det tagit så lång tid?

– Vi har valt att inte göra småändringar i legitimationsreglerna utan att i stället sitta ner med facken och arbetsgivarna och ta det här i ett gemensamt arbete. Det tar längre tid men jag tycker det är bättre än de snabba kast som präglade de här regelverken tidigare.

Kan du förstå att fritidspedagogerna känt sig diskriminerade i legitimationsreformen?

– Ja, jag har hela tiden tyckt att man ska ha regler som ger ett värde på samma sätt för den som har en utbildning mot fritidspedagogik.

Delbetänkandet Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner finns på regeringen.se

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com