Läs senare

Färre spelar i orkester

av Sara Djurberg
03 dec 2019
03 dec 2019
Foto: PIxabay

Antalet orkestrar på kulturskolorna har minskat och intresset för att spela orkesterinstrument har blivit svalare. Det visar en enkät bland rektorer på kulturskolor. Det är Sveriges orkesterförbund som undersökt utvecklingen för orkestrarna.

Totalt svarade 102 rektorer på enkäten, som har jämförts med en liknande undersökning från 2013. Orkestrarna har blivit cirka 70 färre sedan dess, vilket innebär att cirka 1 750 färre elever spelar i orkester nu. Orsaken är ett krympande intresse för orkesterinstrument, upplever hälften av rektorerna, men många försöker öka attraktiviteten för att spela bristinstrumenten.

Rektorerna är frustrerade över det svaga stödet för orkesterutbildningen i samhället, och efterfrågar fler utbildade lärare och subventioner för eleverna. Ett nytt inslag är ”världsorkestrar” som finns i Malmö och Uppsala, vilket Sveriges orkesterförbund tycker är positivt.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com