Läs senare

Färre utbildade på fritidshemmen

Utbildningsnivån sjunker och barngrupperna blir större på landets fritidshem, visar nya siffror från Skolverket.
– Det är frustrerande att se hur våra politiker nonchalerar den potential som finns i fritidshemmen, säger Göran Karlsson, fritidspedagog.


02 apr 2014

På fyra år har andelen högskoleutbildad personal på fritidshemmen sjunkit i genomsnitt från 59 till 53 procent. I fristående fritidshem är siffran så låg som 29 procent, jämfört med kommunala fritidshemmens 56 procent. Siffrorna skiljer sig stort mellan kommunerna. 

– De stora skillnaderna äventyrar likvärdigheten i utbildningen som eleverna får, säger Bengt Thorngren, expert på Skolverket.

Den negativa utvecklingen märks tydligt i verksamheten, enligt Göran Karlsson, fritidspedagog i Skurup och ledamot i Lärarförbundets ämnesråd i fritidspedagogik. Han befarar att allt fler högskoleutbildade kommer att söka sig från fritidshemmen.

– Det blir ett hårdare tryck på oss som är utbildade att styra och förbättra verksamheten. Samtidigt går signalen ut från politiker att det här är en verksamhet som inte prioriteras.
 

Att högskoleutbildade fritidspedagoger och lärare i fritidshem numera kan få legitimation att undervisa i skolämnen kan också leda till att fler väljer att undervisa på skoltid.

– Det finns en risk att de som kombinerar tjänster i skola och fritidshem får för dåliga villkor och väljer bort fritidshemmet, säger Göran Karlsson.

Skolverket lyfter fram tre faktorer i den nya statistiken – större barngrupper, färre utbildad personal och minskad personaltäthet. Alla leder till att pedagogernas uppdrag blir allt svårare, enligt Bengt Thorngren.

Skolverket arbetar nu med nya allmänna råd för fritidshemmet, där de tar upp frågan om utbildad personal, men det handlar om rekommendationer. Det är i slutändan huvudmännen som avgör vilka som anställs. I nya skollagen står dock tydligt att verksamheten på fritidshemmen handlar undervisning och målstyrda processer.

– För att vara ansvarig för det krävs det pedagogiskt utbildad personal, säger Bengt Thorngren.

Lärarförbundets ordförande, Eva-Lis Sirén, vill se politikerna agera.

– De olika satsningarna på skolan har duggat tätt från politikerna de senaste månaderna. Men satsningar på fritidshemmen har konsekvent uteblivit trots att situationen där är högst alarmerande. Nu kräver vi svar från partierna: vad tänker ni göra för att förbättra situationen i fritidshemmen? säger Eva-Lis Sirén i en kommentar.

  • Varje anställd ansvarar i genomsnitt för 12,9 elever jämfört med 12,4 för ett år sedan. År 1990 gick det 7,5 elever per anställd.
  • 2013 gick det i genomsnitt 40,4 elever per grupp. Motsvarande siffra året innan var 40,1. På tio år har gruppernas storlek ökat med 34 procent.
  • Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen har sjunkit kontinuerligt de senaste fyra åren – från 59 till 53 procent. 

Läs mer: www.skolverket.se

ur Lärarförbundets Magasin