Läs senare

Fel frågor ger fel svar

Lärare i idrott och hälsa kan visst prata om elevers lärande i ämnet. Det visar Andreas Jacobssons licentiatavhandling.

17 jun 2015

Foto: Privat
Tidigare forskning har kritiserat lär­are i idrott och hälsa för att ha svårt att sätta ord på vad eleverna förväntas lära sig. Men det stämmer inte med Andreas Jacobssons egen erfarenhet och han bestämde sig därför för att sätta den tidig­are forskningen på prov när han valde ämne för sin licentiatavhandling vid Forskarskolan i idrott och hälsas didaktik. Resultatet visar att lärare i idrott och hälsa visst kan prata om lärande i ämnet. Var det frågorna det var fel på i den tidig­are forskningen?– Ofta finns ett glapp mellan forskare och lärare som gör det svårt för forskaren att ställa rätt frågor. Det var kanske lättare för mig att ställa relevanta följdfrågor eftersom jag arbetade som lärare i idrott och hälsa samtidigt som jag deltog i forskarutbildningen, säger Andreas Jacobsson, nu lektor i idrott och hälsa på Sturebyskolan i Stockholm.

Troligen bidrog även forskningsmetoden – att låta lärare titta på videoinspelningar av sin egen undervisning och ut­ifrån dem diskutera vad lärande i ämnet kan vara – till att det blev lättare för lärarna att sätta ord på elevernas lärande.

Studiens resultat visar också att lärare i idrott och hälsa anser att eleverna behöver se den personliga nyttan för att de ska stimuleras att lära sig mer. Lärarna försöker därför tydliggöra nyttan med ämnet genom att relatera undervisningens innehåll till elevernas verklighet. Men observationerna visar att det inte är säkert att lärarna alltid träffar rätt i sin strävan. Andreas Jacobsson rekommenderar därför att de bjuder in sina elever i diskussionen för att få höra – i stället för att gissa – vilken nytta eleverna ser med olika innehåll.


Träffar vi alltid rätt? Lärares tal om resurser för elevers lärande i ämnet Idrott och hälsa hittas på diva-portal.org.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com