Läs senare

Fika på engelska — nyttig lektion

29 jan 2009

Engelskans populära ställning är till glädje, men absurt nog också till bekymmer. Två undersökningar som gjordes för några år sedan – en av Skolverket och en av Göteborgs universitet – visade att elever tycker att det räcker gott med engelskan. De andra moderna språken upplevs som onödi­ga, jobbiga, tidsödande och tråkiga av eleverna. De väljer också hellre nybörjarnivå än fördjupning. Men nu har meritpoängssystemet setts över och språkkurser på högre nivå i såväl engelska som andra mo­derna språk ges extra meritpoäng. Man lockar helt enkelt elever med fler poäng för att få dem att läsa mer krävande nivåer. Att lära sig ett annat språk än sitt modersmål är förenat med ansträngning och hårt arbete men också med en stor lycka när man nått målen: att kunna förstå och bli förstådd på det nya språket. Att knyta medmänskliga kontakter runt hela klotet, vilka andra skolämnen kan tävla med språken om det? Användbarheten är så direkt och tydlig.

Det roligaste för eleven är att uppleva att språket fungerar i verklig­­het­en och inte bara i klassrummet. Således har språklärare och elever ansträngt sig de senaste åren för att hitta lösningar på klassrumsproblemet.

Låt mig ge några exempel:
Att vistas i länder där språket talas är väl det allra naturligaste. Med hjälp av EU-bidrag och med många extra arbetstimmar, ser lärare till att massvis med elever varje år kan resa i väg för att ha ett utbyte med elever i andra länder.

Ett annat sätt med verklighetsanknytning är videokonferenser. I Sand­viken har elever i årskurs 4 träffat och pratat med elever från England och Portugal – och mellan träffarna har de haft kontakt via sina hemsidor. Här är internet verkligen en tillgång.

Vad är naturligare (och billigare) än det man vid Fågelskolan i Lund gjort, nämligen utnyttjat det faktum att man har ett universitet med många utländska studenter i stan? Studenterna har inbjudits till kaféträffar med skolans 15–16-åringar för diskussioner kring svenska seder och bruk.

Kommuner som förstått att en blomstrande turism och språkkunskaper hör ihop har också haft enkla, fiffiga lösningar. Besöksnäringen i Kiruna har till exempel använt sig av elever i årskurs 9 från tre grundskolor för att under sommaren guida turister. Gissa om språkundervisningen under vårterminen i nian upplevts som meningsfull inför sommarens arbete…

Verklighet blir det också när elever i årskurs 3–4 i Duved har brevutbyte med en fransk skola på sina egna modersmål och eleverna i årskurs 9 hjälper dem med översättningar. Med hjälp av modersmålslärare lär förskolebarn med många olika språk varandra några nya ord och fraser varje vecka. Enkelt men spännande.

Jag skulle kunna fylla många fler spalter med exempel på vad som görs av språklärare runt om i landet för att få en verklighetsanknytning till en rimlig kostnad eller kanske ingen kostnad alls. Det ska naturligtvis tilläggas att det inte är någon nackdel om det finns en stöttande skolledning eller i bästa fall en stöttande kommun.

Namn: Eva Rönmark

Familj: Man, två söner med familj

Titel: Adjunkt (åldersavslöjande!)

Arbetsplats: Hagaskolan, Sundsvall

Favoritspråk: Engelska

Intressant ord: Seesaw

Senast lästa bok: Nick Hornby, ”Shakespeare wrote for money”

Gör på fritiden: Läser, surfar (inte på vatten), går i rask takt långa promenader, går på basket och fotboll

ur Lärarförbundets Magasin