Läs senare

Fler satsar på karriärtjänster

Vilka karriärvägar finns det för fritidspedagoger? Vad gör en förstelärare?
Fritidspedagogik har tittat närmare på aktuella möjligheter.

26 aug 2016

Fritidspedagogen Anna Staaf är utvecklingslärare för samtliga fritidshem i Kalmar kommun. Det innebär att hon kan arbeta med det hon brinner allra mest för – att utveckla fritidshemmen ut­ifrån läroplanen.

För tre år sedan införde Kalmar kommun förstelärartjänster på olika nivåer för skola, fritidshem, förskola och förskoleklass. De förstelärartjänster som innehöll ett kommunövergripande arbete kallades för utvecklingslärare/handledare och gav det högsta lönepåslaget med 7 000 kronor i månaden. Efter många intervjuer och ett arbetsprov, fick Anna Staaf tjänsten som utvecklingslärare i fritidshem. Ett arbete som måste sökas om vart tredje år och som finansieras av kommunen.

− Mitt uppdrag var väldigt brett. Jag skulle arbeta med att utveckla fritidshemmen. Det kändes lite svajigt i början, men efter mer än 20 år i yrket var jag ändå säker på vad jag ska göra. Det handlade om att tillämpa styrdokumenten och få till en mer likvärdig undervisning i kommunens fritidshem, berättar Anna Staaf.

En dag i veckan arbetar hon som utvecklingslärare. Hennes uppgifter kan handla om att leda utvecklingsgruppen med representanter från kommunens alla fritidshem, handleda, hålla i studiecirklar eller utforma stöd för dokumentation.

− Jag jobbar mycket med att stötta personalen på fritidshemmen i arbetet med att konkretisera pedagogiska mål, formulera uppdrag och hitta former för att utvärdera. Det är spännande att få vara med och hitta vägar som funkar i verkligheten.

Resten av arbetstiden är Anna Staaf fritidspedagog på Dörby­skolan och facklig representant för Lärarförbundet.

− Det gäller att hålla isär rollerna. Det är bara på onsdagar som jag är utvecklingslärare och jobbar med den typen av uppdrag.

Hon hoppas på att fler kommuner ska ta efter Kalmars satsning på förstelärare i fritidshem.

− Om vi ska få en likvärdig utbildning på Sveriges alla fritids, tror jag att det behövs minst en förstelärare i varje kommun som kan stödja personalen i utvecklingsarbetet på fritidshemmen.

Förstelärare & lönelyft

Förstelärare i fritidshem omfattas inte av den statliga förstelärarreformen. Tjänsterna finansieras därför inte med statsbidrag utan av huvudmannen som driver verksamheten, exempelvis en kommun. Det är huvudmannen som bestämmer vilka krav som ställs för tjänsten och vad försteläraruppdraget ska innehålla.

Det finns inga uppgifter på hur många förstelärare som finns i fritidshem. Skolverkets statistik omfattar enbart förstelärare som finansieras med statsbidrag.

Några exempel på kommuner som har förstelärare i fritidshem är: Botkyrka, Göteborg, Helsingborg, Kalmar, Katrineholm, Malmö, Mönsterås, Mörbylånga, Nässjö och Täby.

Lärarlönelyftet är en kommande satsning för att höja lönerna för särskilt kvalificerade fritidspedagoger, förskollärare och lärare. Den nya karriärtjänsten gäller för fritidspedagoger eller motsvarande, med relevant högskoleutbildning, som arbetar i fritidshem. Vidare krävs bland annat god förmåga att utveckla undervisningen på egen hand och tillsammans med kollegor. Det är huvudmannen för verksamheten som avgör vem som uppfyller kraven. Lärarlönelyftet började gälla den 1 juli 2016. Läs mer: www.skolverket.se (sök på lärarlönelyftet)

Källor: Karin Hahn, Skolverket och Line Isaksson, förstelärare och administratör för Facebookgruppen ”Förstelärare i fritidshem”.

ur Lärarförbundets Magasin