Läs senare

Flippat på två språk – då lyfter matten

Något behövde göras. Nio elever hade inte uppfyllt målen för godkänt i matematik
i åttan. Lärarna Hamid Yasin och Mattias Beyer bestämde sig för att flippa klassrummet på både svenska och arabiska.

10 okt 2013
Flippat på två språk  – då lyfter matten
Utvecklingssamtal. Hamid Yasin och Mattias Beyer planerar tillsammans de genomgångar som ska filmas. Samtalen om undervisning och matematik är utvecklande, tycker de. Foto: Magnus Torle

Det är måndag morgon och eleverna i 9B på Wieselgrensskolan i Helsingborg släntrar in i klassrummet. När Hamid Yasin, som undervisar klassen i matematik, kör igång lektionen riktas allas uppmärksamhet mot honom.

Dagens lektion handlar om medelvärde och median. Eleverna har förberett sig genom att titta på de filmklipp som Hamid Yasin har lagt ut på Youtube. Medelåldern på de anställda på ett företag räknas ut och jämförs med medianåldern. Därefter gör de liknande beräkningar för medlemmarna i en kampsportsklubb.

– Kom ihåg att omvandla bråk till decimalform om det står i uppgiften! Vad fick ni för median i uppgift C?

Många i klassen hade svaga resultat i matematik i åttan. Nio elever uppnådde inte godkänt och det var uppenbart att behovet av stöd var stort. Hamid Yasin, kollegan Mattias Beyer och skolledningen bestämde sig för att testa The Flipped Classroom, det omvända klassrummet. Metoden går ut på att eleverna får i hemläxa att titta på lärarens genomgång av ett moment redan före lektionen, så att tiden i klassrummet kan användas till exempelvis laborationer, fördjupningar och gemensamma diskussioner.

Det som gör just det här omvända klassrummet unikt är att genomgångarna görs på både svenska och arabiska, eftersom 12 av klassens 28 elever har arabiska som modersmål. Genomgångarna på Youtube länkas till en mattegrupp på Facebook, där eleverna kan ställa frågor, antingen på svenska eller arabiska, till sin lärare.

Flera av eleverna som har annat modersmål än svenska har inte gått hela grund­skolan i Sverige.

– En del saknar svenskan. Även de som är duktiga i matte har svårt för språket. De förstår inte ord som term och kvot, säger Hamid Yasin.

När han ställer frågor på arabiska blir det lättare. Somliga svarar då på svenska medan andra håller sig till arabiska. Det gäller även när Hamid Yasin svarar på de frågor som eleverna ställer via Facebook.

Hamid Yasin och kollegan Mattias Beyer, som också undervisar i matematik och NO, kom igång med sina filminspelningar i augusti förra året, när klassen just hade börjat i nian.

– Vi fokuserar på det grundläggande, det som ska täckas in, säger Mattias Beyer.

Första inspelningen gjordes som en video med en synlig Hamid Yasin i aktion, men de två lärarna blev inte nöjda. Därför övergick de till att använda enbart rösten när förklaringarna med siffror och figurer växer fram på skärmen. De tycker att synliga lärare och viftande händer distraherar. Färger, däremot, kan användas för att förtydliga, till exempel genom att ha olika färger på sidorna i en kub när volymen ska räknas ut. Uträkningarna läggs i fält i motsvarande färger.

– Det påminner lite om powerpoint, säger Mattias Beyer.

Foto: Magnus TorleHittills har de spelat in 21 filmer, alla på både svenska och arabiska. Och det ska bli fler. En vanlig arbetsgång är att Hamid Yasin gör ett utkast till en genomgång med siffror och text. Därefter svarar Mattias Beyer för struktur och layout. Han använder program-met Geogebra när geometriska figurer tas fram, men för att få specifika mått ritar han själv. Presentationen görs med hjälp av Smart Notebook och filmen redigeras med Windows Live Movie Maker.

Hamid Yasin och Mattias Beyer ser flera fördelar med att arbeta flippat.

– Ibland förklarar jag och Hamid på olika sätt. Vi diskuterar. Då blir det fortbildning för oss, säger Mattias Beyer.

Ett exempel är blandningsproportioner, som de båda lärarna förklarar på olika sätt. Då lägger de upp båda genomgångarna på Youtube. När skalor ska omvandlas gör Hamid Yasin det direkt medan Mattias Beyer brukar vänta tills han har räknat ut ett resultat.

Samarbetet tar tid, men de två matte­lärarna anser att vinsterna överväger. Och det mesta kan återanvändas även  kommande läsår.

– I slutänden vinner man tid. De som har varit sjuka vet var de ska titta. Och de som behöver repetition och upprepning får det, säger Hamid Yasin.

Den viktigaste effekten av att vända klassrummet på två språk är att många elevers självförtroende har vuxit, menar Hamid Yasin och Mattias Beyer. Det som tidigare har verkat oöverstigligt svårt är inte längre omöjligt. Fler vågar ställa frågor. Och över huvud taget har eleverna en mer positiv attityd till ämnet matematik, menar deras lärare.

Arbetssättet har också medfört att eleverna talar mer med varandra om mattetalen. När lärarnas svar på Facebook inte räcker till frågar eleverna varandra. En del elever har också upptäckt att lärare på andra skolor lägger ut sina genomgångar på Youtube och tittar även på dem.

De tvåspråkiga genomgångarna har betytt mycket för Maryam Abdulah.

– Jag kollar Hamids genomgångar om och om igen. Hemma. Det är bättre än att fråga på lektionerna hela tiden, säger hon.

Maryam Abdulah, som har gått i svensk skola i fem år, har ofta missförstått uppgifterna när hon har läst den svenska texten. Språket har stått i vägen.

– Nu brukar jag förstå uppgifterna både på svenska och arabiska, säger hon med ett stort leende.

Mattias Beyer och Hamid Yasin är överens om att de tvåspråkiga genomgångarna inte löser alla problem. Men för flera av eleverna går det nu betydligt bättre i matte än förut. Sex av de nio som inte uppnådde målen för godkänt i åttan gör det nu i slutet av vårterminen i nian.

Nästa steg är att börja flippa klassrummet även under sjuornas och åttornas mattelektioner på Wieselgrensskolan.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com