Läs senare

”För alla ämnen”

Mitt boktipsEn bok som räcker ett helt arbetsliv. Det tycker musikläraren Maria Sundelin om Lärarskicklighet av John Steinberg.

av Marianne Nordenlöw
14 dec 2018
14 dec 2018

– Vi läste och diskuterade boken kollegialt på skolan i våras, som en del av en fortbildning om ledarskap för lärande. Boken ger verktyg till hur man kan vidareutveckla sitt ledarskap i klassrummet, något som alla kan lära sig.

Vad innehåller den?

– Den handlar om hur du får skolarbetet att fungera väl och den ger många exempel som du kan testa själv. Och det har visat sig att de här metoderna fungerar, att de ger omedelbar verkan! Författaren tar upp att det är viktigt att ha en god balans mellan kärlek och struktur för att det ska bli arbetsro och för att eleverna ska lära sig. Mycket handlar om det icke-verbala, kroppsspråket – för det läser ju eleverna också av, förutom vad du säger.

Lärarskicklighet – metoder för framgångsrikt ledarskap

John Steinberg

Gothia Fortbildning, 2015

– Så boken passar jättebra för alla ämnen och alla årskurser.

Tänker du på något särskilt för just musikämnet?

– Det är viktigt hur man släpper in eleverna i musiksalen och att de har speciella platser där, precis som i hemklassrummet. Att vara tydlig med vad som ska undervisas, hur och varför det ska genomföras och när det ska vara klart.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com