Läs senare

Forskarna delar med sig – men var är ministern?

07 jun 2011

I den stora aulan i Karlstads universitet sitter ett par hundra personer och lyssnar ivrigt på Sam Wineburg. Han är historiedidaktiker från Stan­ford University och berättar om hur några skolklasser i Kalifornien har fått lära sig att arbeta och tänka som forskare, läsa originalkällor och göra kritiska jämförelser mellan källor. Det är inspirerande och i högsta grad relevant med tanke på vår nya kursplan. Det är ett gott exempel på modern undervisning med stöd i nutida didaktisk forskning.

Lärarna och ämnesdidaktikerna, som sitter och lyssnar i aulan, deltar i den ämnesdidaktiska konferensen NOFA3. Den innebär tre dagars gemensamt utforskande av var den nordiska didaktikforskningen står i dag. Mycket av den är skolnära, till exempel finns där många lärare som jobbar deltid i sin skola och deltid som forskare. Flera gör det inom ramen för någon av forskarskolorna, som nu går en oviss framtid till mötes. Fortsatt fin­ansiering är inte klar för många av dem.

Det är synd. Fler forskande lärare tror jag berikar både den enskilda individen, forskningssamhället och  professionen. Det tycker Jan Björklund också, har jag hört. Det är dock oklart hur han faktiskt tar till sig resultaten av den skolforskning som finns. Han hade vunnit på att sitta i aulan med oss.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com