Läs senare

Forskning ger tyngd och läslust

28 apr 2014

Hur tänker författarna om upplägget i boken? undrar jag gång på gång när jag kommit ungefär halvvägs in i den. Naturvetenskapens bärande idéer är som en vanlig fackbok, men sorterad efter och presenterad utifrån undervisningsinnehåll. Den sätter verkligen fart på tankeverksamheten. Först är jag lite tveksam till nyttan med boken, men så småningom får jag en bild av hur progressionen i ämnena kan se ut. Boken vänder sig framför allt till dem som arbetar med år 1–6, men är nyttig även för mig som arbetar på högstadiet.

Boken är uppdelad i nio kapitel där sex av dem – Materia, Energi, Liv och hälsa, Genetik och evolution, Kraft och rörelse samt Universum och vårt solsystem – avhandlar ”ren” naturvetenskap. De två sista handlar om naturvetenskapens karaktär och bärande idéer. De bärande idéerna är ett slags grundteser eller påståenden som man utgår ifrån i mötet med naturvetenskap.

I bokens inledning diskuteras både naturvetenskapens roll i skolan och dess karaktär. En viktig sak, som jag ofta lyfter fram, är något som står i det första stycket: ”Kunskaper i naturvetenskap är viktiga för alla medborgare i ett demokratiskt samhälle så att vi kan ta del av debatt och samhällsutveckling, orientera oss i en komplex värld och ha möjligheter att påverka utveckling”. Det är kraftfulla ord som alltför ofta glöms bort i diskussionen kring vad och varför man ska kunna saker i naturvetenskap.

De ämnesinriktade delarna sammanfattar naturvetenskapen i sitt respektive område. Författarna lyfter fram det som de anser vara viktigt att ta upp i årskurs 1–6. Det är lätt att slå upp det man behöver och att ha boken som grund i planeringen.

Texten är välskriven och har ett tydligt upplägg i alla kapitel. Språket är enkelt, om än lite överpedagogiskt ibland, med formuleringar som skulle passa någon som inte kan naturvetenskap alls. Innehållet i de olika kapitlen skiljer sig dock lite åt. De delar som behandlar fysik är mer genomarbetade än de övriga. Om alla områdena hade haft samma djup så hade helheten och syftet med boken blivit bättre.

Störst behållning har jag av de två sista kapitlen där naturvetenskapens karaktär diskuteras. I stycket som handlar om naturvetenskap som process står att ”Naturvetenskapen ger inte bara svar på frågor, den ger oss också metoder att söka svar”. Det är något som jag kommer att lyfta fram tydligare i min fortsatta undervisning, eftersom det belyser kärnan i det vi NO-lärare ägnar oss åt.

I slutet av boken presenteras en modell som kallas för 5U, det vill säga uppleva, utforska, utreda, utveckla och utvärdera. Modellen, som kommer från USA och ger exempel på hur man kan arbeta med naturvetenskap, fångade mitt intresse. Jag ser fram mot att läsa mer om den. Kanske från forskarkollegorna i Malmö och Kristianstad?

Bokens gedigna och namnkunniga referenslista ger en god bild av de senaste tio årens NO-didaktiska forskning. Den ger tyngd åt innehållet och öppnar upp för vidare läsning.

Naturvetenskapens bärande idéer passar främst för lärare som arbetar med år 1–6, men även för dem i år 7–9 och varför inte även på gymnasiet? De korta ”tema­texterna” och färgbilderna ger fördjupning och gör läsningen trevlig.

Naturvetenskapens bärande idéer
Mats Areskoug, Margareta Ekborg, Britt Lindahl och Maria Rosberg
Gleerups

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com