Läs senare

Fortbildning på enkelt sätt

Sedan 15 år tillbaka finns en arbetsgrupp i Lund och Lomma som ansvarar för att ordna ämnesinriktad fortbildning för oss slöjdlärare.

10 Feb 2011

Värdskapet för fortbildningen går runt bland skolorna. Förra året var det min skola, Alfredshällskolan i Bjärred, med förstärkning från Löddesnässkolan, som var värd. I år har turen kommit till Lerbäcks rektorsområde i Lund.
Varje läsår bjuds slöjdlärarna i Lomma och Lund in till tre träffar. En halvdag på hösten, en på våren samt en heldag som oftast ligger i början på mars. I arbetsgruppen är vi tio slöjdlärare och vi planerar och genomför träffarna tillsammans med lärarna på värdskolan. Ibland har vi haft möjlighet att även bjuda in lärare från angränsande kommuner.

Vi har alla våra speciella intresseområden och därför blir det ganska stor variation på dagarna. Förra läsåret ägnade vi höstträffen åt slöjden som ett ”hållbart ämne”. Vi bjöd in Annika Dahlström från Falkenberg för att prata om ekologisk textil och hemslöjdskonsulenten Kalle Forss att prata om trä i ett globalt perspektiv.

I mars bjöd vi Stefan Fallgren som är designer med erfarenhet från ett eget designföretag. Han pratade på temat slöjdprocessen kontra designprocessen; detta känns angeläget nu när ordet entreprenörskap syns tydligt i läroplanen.

Vårens träff förlade vi till stranden i Bjärred. Där bjöd vi in slöjdlärarna att växtfärga garn, precis på samma sätt som vi gör med årskurs fem varje höst. Det var en härlig dag och under tiden som grytorna puttrade över den öppna elden fanns tid att prata slöjd. Kjell Persson från Tunaskolan hade till och med tagit med dator och visade knopkursen med alla filmer och tips som han har gjort. Bilder från stranden finns på http://slojdnu.blogspot.com/2010/05/vi-badar-med-stovlarna-pa.html

En av dagarna brukar vi förlägga till värdskolan så att lärarna där får tillfälle att visa sina salar, vilket är nog så lärorikt för alla som får komma och bli inspirerade. Inget är så värdefullt som tips från lärare till lärare. Vi lär av varandra. Tyvärr verkar det vara lättare för textillärare att testa trä och metall än tvärtom, men det ger sig nog med tiden.

Detta är ett kostnadseffektivt sätt att organisera fortbildning, och det faktum att det finns en regelbundenhet och rutiner, gör att ”det blir av” och att vi kan hålla en hög kvalitet. Som så ofta finns det en eldsjäl bakom, det är Göran Enström på Lärarförbundet som sammankallar och håller ihop det hela. Tack Göran!

Tillsammans har vi det bra och lär av varandra.

 

 
 
 

ur Lärarförbundets Magasin