Läs senare

Fortsatt kamp för estetämnen på gymnasiet

AktuelltUndervisningen i estetiska ämnen på gymnasiet fortsätter att vara frivillig. Förslaget att återinföra obligatorium har inte längre politiskt stöd, men estetlärarna försöker in i det sista påverka riksdagens beslut.

Fortsatt kamp för estetämnen på gymnasiet
Foto: Pixabay

Dagarna före årets Nationella estet­iska kongress 13–15 april meddelade den borgerliga Alliansen att den tänker rösta emot förslaget om ett obligatoriskt estetiskt ämne. Med stöd från Sverigedemokraterna faller regeringens planer.

– Det var en tuff öppning på kongressen, säger Sverker Zadig, lektor i musik på Spykens gymnasieskola i Lund och drivande kraft bakom Nationell estet­isk kongress.

Fram till mitten av april tydde det mesta på att förslaget att återinföra ett obligatorium för ämnet estetiskt uttryck skulle bli verklighet. Från höst­terminen 2019 skulle alla gymnasieelever kunna utveckla sin kreativitet tack vare grundläggande kunskaper i musik, bild, dans och teater. Det obligatoriska estetiska ämnet var tänkt att omfatta femtio poäng, bara utformningen återstod.

Ett idiotiskt och mycket provocerande sätt att uttrycka sig som förminskar ämnets värde.

Men så slog Alliansen fast en annan linje och fick uppbackning av Sverigedemokraterna. Partierna anser att obligatoriet sker på gymnasiearbetets bekostnad och att det gör eleverna sämre rustade inför både högskolestudier och arbetsliv.

Sverker Zadig är besviken, men inte uppgiven.

– Vår förhoppning är att vi fortfarande ska kunna påverka. Beslutet tas inte förrän 19 juni och inte vet jag om partipiskorna kräver allas solidaritet inom Alliansen.

Tiden fram till det avgörande beslutet kommer han och kongressen använda till att försöka påverka politiker på olika nivåer.

– Vi ska uppvakta samtliga ledamöter i utbildningsutskottet och har uppmanat alla deltagare på kongressen att kontakta sina lokala politiker.

Samtidigt är Sverker Zadig medveten om att det även från lärarhåll har riktats kritik mot regeringen, då den för att få utrymme till ett obligatoriskt estetiskt ämne vill krympa gymnasiearbetet från hundra till femtio poäng.

– Det är där konflikten ligger. Vi hoppades att Alliansen ville försöka hitta andra lösningar för gymnasiearbetet. Precis som gymnasieutredningen skrev i sitt förslag är gymnasiearbetet inte en kurs utan ett självständigt examensarbete. Det borde till exempel gå att handleda arbetet utan att det blockerar poäng.

Om riksdagen röstar emot regeringens förslag blir det inget obligatoriskt estetiskt ämne och gymnasiearbetet ligger kvar som det gör. Den möjlighet eleverna har i dag att ändå välja ett estetiskt ämne som individuellt val är till viss del en illusion, menar Sverker Zadig. Sedan obligatoriet togs bort i och med gymnasiereformen 2011 har både lärare och materiella förutsättningar försvunnit.

– Väldigt många skolor som inte har estetiska programmet har skrotat sina institutioner för framför allt musik och bild. De har gjort sig av med inventarier och använder lokalerna för annat. På papperet ser det kanske okej ut – skol­orna är tvungna att erbjuda estetiskt val – men få elever väljer det eftersom de måste vara strategiska och göra meritpoängsval.

Debatten i samband med Alliansens besked skapade stor irritation under kongressen. Framför allt Moderaternas utbildningspolitiske talesperson Erik Bengtzboes uttalande där han motiverade Alliansens nej med att det är fel att tvinga elever att läsa estetiska uttryck.

– Ett idiotiskt och mycket provocerande sätt att uttrycka sig på som förminskar ämnets värde. Många på kongressen kände sig förödmjukade. Vi tvingar ju eleverna att läsa matte, svenska och engelska, säger Sverker Zadig.

I samtal med Uttryck håller Erik Bengtzboe fast vid begreppet.

– Tillför man ett obligatorium som inte är behörighetsgivande för fortsatta studier eller är nödvändigt för en yrkesexamen blir det så att man tvingar på eleverna det i stället för att låta dem välja själva, säger han.

Men man tvingar ju på eleverna matte och engelska.

– Ja, men går du ett studieförberedande program så måste du ju läsa matematik, engelska och svenska för att vara behörig för att söka till högskolan.

Partikollegan Michael Svensson, även han ledamot utbildningsutskottet, anser att det inte finns någon skillnad i grundsyn mellan M och S om det viktiga med ett estetiskt ämne.

– Det handlar snarare om tekniken hur man ska organisera det. Jag kan inget utlova, men det är mycket troligt att en ny borgerlig regering återkommer med ett förslag som underlättar för de elever som vill läsa något estetiskt ämne.

Där ämnet är obligatoriskt?

– Det vågar jag inte uttala mig om, säger Michael Svensson.

Politiker från både Centerpartiet och Liberalerna har tidigare uttalat sig positivt om ett obligatorium.

– Inom vår kulturpolitik har man lyft fram den aspekten, men det finns inget stämmobeslut om det. Man har faktiskt rätt att tycka olika saker i vårt parti, säger Ulrica Carlsson (C), utbildningspolitisk talesperson och ledamot i utbildningsutskottet.

Hennes motsvarighet i Liberalerna – Christer Nylander – för ett liknande resonemang:

– Som alla andra partier har vi haft en diskussion om detta, för vi vill ha in mer av estetiska processer i skolan. Men samtidigt ser vi att avhoppen är stora och då hamnar vi i den här ståndpunkten ihop med Alliansen, säger han.

UPPDATERING: Förslaget om att införa ett obligatoriskt estetiskt ämne på gymnasiet röstades ned i riksdagen.

ur Lärarförbundets Magasin