Läs senare

Fortsatt minst i klassen

Inget talar för att hem- och konsumentkunskap får fler timmar. Lärarförbundet prioriterar just nu lärarbristen.

20 sep 2015

Foto: Alexander von Sydow
 
Hem- och konsumentkunskap har länge varit grundskolans minsta ämne. Lena Rosén, som har undervisat i ämnet sedan 1981, har som en del av ett nätverk av hem- och konsumentkunskapslärare stått bakom flera motioner genom åren till riksdagsmän om utökad tid men aldrig fått något gehör. När hon började som lärare i ämnet var timmarna till och med något färre än i dag. Men då hade det inte heller samma bredd.

– Med den senaste läroplanen tycker jag att kraven har ökat, säger Lena Rosén, som arbetar på Viksjöskolan i Järfälla.

Trots det är det inte tal om fler timmar.

– Jag tror att det beror på att vårt ämne kostar. Vi behöver ju ha särskilda lokaler, mindre undervisningsgrupper och livsmedel, säger Lena Rosén.

En organisation som länge har kämpat för en utökning av ämnet är Sveriges konsumenter.

– Politikerna säger att det är jätteviktigt och hänvisar till att man ska arbeta ämnesöverskridande. Haken är att det blir mycket upp till enskild lärare och rektor att försöka få till det. I praktiken har ämnet hamnat i underläge, säger generalsekreteraren Jan Bertoft.

Senast en utökning av ämnestiden skedde var 1994, när alla andra praktisk-estetiska ämnen fick färre timmar. Men så var det inte tänkt från början. 1991 utreddes det om hem- och konsumentkunskap endast skulle vara en del av individuellt val. Reaktionerna blev starka från Lärarförbundet. Utbildningsdepartementet och Skolverket uppvaktades av ämnesrådet, debattartiklar skrevs och en konferens anordnades för att lyfta nyttan med hem- och konsumentkunskapen och slöjden, som också hotades. Mobiliseringen gav resultat och ämnet utökades i stället något. Dåvarande ordförande i ämnesrådet, Erja Lindmark, minns glädjebeskedet.

– Jag tror att vi fick ganska mycket gehör bland politikerna. Det var många hushållslärare som satt i riksdagen på den tiden, säger hon.

I dag är en utökning av ämnet ingen fråga som Lärarförbundet driver.

– När det handlar om just utökad timplan var kongressen tydlig med att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att vila lite på förändringar. Medlemmarna vill snarare få landa i den senaste läroplanen, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Förbundet föreslog därför inga förändringar i Skolverkets förslag till stadieindelad timplan. Lärarbristen är just nu ett större problem, menar Johanna Jaara Åstrand, och lyfter fram att endast 48,1 procent av lärarna i hem- och konsumentkunskap är behöriga.

– Man kan utöka timplanen hur mycket som helst, men det spelar ingen roll om det inte finns lärare som undervisar i de ämnena, säger hon.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com