Läs senare

Fråga oss om jobbet

Fråga + svarHar du problem på jobbet – om exempelvis löner, villkor, utvecklingsmöjligheter, arbetsmiljö och stress? Eller är det något annat som skaver? Skicka din fråga till oss så kan du få råd och stöd av olika experter. Vill du så kan du vara anonym. Mejla oss på grundskolan@lararforbundet.se

26 okt 2018

Undervisningstid går till tandvård

På min skola tar lärare av undervisningstid för att hjälpa barn med fluorsköljning. Det kommer ingen från tandvården, utan lärarna får sköta det själva och det är ganska ofta. Får det vara så här? Tiden behövs ju till undervisning.
/Anneli

Svar: Elevernas tandhälsa är förstås viktig och skolan kan självklart välja att främja detta. Det får däremot inte ske på bekostnad av elevernas rätt till sin garanterade undervisningstid. Rektorn ska säkerställa att alla elever får rätt undervisningstid i alla ämnen som eleverna läser. Om lärarna ska ta av sin arbetstid till att hjälpa till med fluorsköljningen får de diskutera med sin arbetsgivare.

/Sandra Lundberg, undervisningsråd på Skolverkets upplysningstjänst

Får jag låsa ute sena elever?

Jag har ett par elever som alltid kommer försent. Får jag låsa dörren för att lära dem en läxa?
/Claes

Svar: Det finns inget som hindrar att läraren låser dörren när lektionen börjar. Det är inom ramen för skolans ordningsregler som möjligheten att låsa till klassrummet kan diskuteras.  Eftersom skolan har ansvar för eleverna i skolan måste det finnas en vuxen person som har tillsyn över dem utanför klassrummet. Det finns en risk för att ett utestängande av elever vid sen ankomst kan komma i konflikt med elevens rätt till utbildning. Elever har också rätt till stöd om de missar så mycket av undervisningen att de riskerar att inte nå målen.

/Sandra Lundberg, undervisningsråd på Skolverkets upplysningstjänst

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com