Läs senare

Fråga oss om jobbet

Fråga + svarHar du problem på jobbet – med exempelvis löner, villkor, utvecklingsmöjligheter, arbetsmiljö och stress? Skicka din fråga till oss så kan du få råd och stöd av olika experter. Vill du så kan du vara anonym. Mejla oss på grundskolan@lararforbundet.se

11 dec 2018

Hur sätter jag kollegans betyg?

Jag måste hjälpa obehöriga kollegor att betygsätta elever som jag själv inte undervisat. Vilka befogenheter har jag och hur mycket tid kan jag begära?

/Emma

Svar:  Hur mycket tid lärare kan begära är inte reglerat, men det är rektorns ansvar att lärare får den tid och de förutsättningar som behövs för att sätta betyg. Om de som ska sätta betyg tillsammans inte kan enas om betyget för en elev, har den legitimerade läraren företräde och sätter betyget – om den legitimerade har behörighet att undervisa i det aktuella ämnet. Om ni inte kan enas och den legitimerade läraren inte har ämnesbehörighet sätter rektorn betyget. Det finns däremot inga krav på att du som legitimerad lärare har ämnesbehörighet i det ämne som ska betygsättas för att få stötta en lärare som inte är legitimerad.

/Hannes Theander, undervisningsråd på Skolverket

Får jag flyttas till ny tjänst?

Jag arbetar som fritidspedagog, men blev efter föräldraledighet omplacerad till en ny tjänst – som assistent på skolan. Får arbetsgivaren göra så?

/Klara

Svar:  Man har rätt att återvända till likvärdiga anställningsvillkor, efter föräldraledighet, men inte nödvändigtvis till samma tjänst. Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet. Assistent är inte en befattning  jämförbar med en fritidspedagog. Du bör därför vända dig till din fackliga lokalavdelning för att få stöd i dialogen med arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska förhandla med lokal facklig part.

/Jessica Asserhorn, Lärarförbundet Kontakt

Vad är mitt ansvar på skolresan?

Min klass planerar en skolresa med övernattning. Tanken är att jag ska åka med. Har jag då något ansvar för incidenter utanför normal skoltid?

/Olle

Svar:  Den som ansvarar för arbetsmiljön är arbetsgivaren, eller i elevernas fall skolan. Är det en arbetsuppgift för läraren att följa med på övernattningen? Kan skolresan ses som en del i elevernas utbildning? I så fall har skolan arbetsgivaransvar för arbetsmiljön. Om läraren frivilligt följer med på en fritidsaktivitet utanför skoltid gäller inte arbetsmiljölagen, utan ditt deltagande bygger på ett (muntligt?) avtal mellan dig och föräldrarna.

Det är viktigt att du får klarhet i om utflykten med övernattningen är en skolaktivitet eller inte. Hur ser din arbetsgivare på den saken?

/Viktoria Hoff, jurist på Arbetsmiljöverket

ur Lärarförbundets Magasin