Läs senare

Fråga oss om jobbet

Har du problem på jobbet som du brottas med, som handlar om exempelvis löner, villkor, utvecklingsmöjligheter, arbetsmiljö och stress? Eller är det något annat som skaver? Skicka din fråga till oss så kan du få råd och stöd av olika experter. Vill du så kan du vara anonym. Mejla oss på grundskolan@lararforbundet.se

04 okt 2018

Får rektorn putsa betyget?

Jag fick ett samtal från en förälder som tycker att jag har gett för lågt betyg och nu ska ringa rektorn. Kan rektorn ändra mitt betyg?

/Klara

Svar: Nej, rektorn kan bara ändra ett betyg på grund av skrivfel eller liknande. Det finns en viss möjlighet för dig som lärare att ändra betyg som är uppenbart oriktiga, men då handlar det exempelvis om att du kommer på att du har glömt ett bedömningsunderlag, blandat ihop elever eller liknande som kan göra skillnad på betyget. Det är du som lärare som bedömer elevens kunskaper och vad han eller hon ska ha för betyg. Detta kan rektorn inte ändra på.

/Sandra Lundberg, undervisningsråd på Skolverkets upplysningstjänst

 

Skaffa nytt fritidslegg?

Hej! Jag läste att det ska komma en egen legitimation för oss lärare i fritidshem. Jag har sedan tidigare en legitimation i skolämnen, behöver jag söka en ny nu?

/Anna

Svar: Den 1 juli 2019 kommer det att införas ett krav på legitimation och behörighet för att få anställas och ansvara för undervisningen i fritidshem. Ändringen innebär att de som har en äldre examen för arbete i fritidshem kommer att kunna få lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshem. Det krävs inte längre att den äldre examen omfattar minst en annan skolform eller minst ett av grundskolans ämnen. Om du sedan tidigare har en lärarlegitimation med behörighet i fritidshem har du den behörighet som kommer krävas från och med den 1 juli 2019.

/Madeleine Roghult, undervisningsråd på Skolverket

 

Måste jag vobba?

Jag vill inte lägga kvällstid på att förbereda vikariens lektion varje gång jag måste vabba. Vad kan min rektor kräva av mig?

/Johan R.

Svar: Arbetsgivaren ska i första hand ska se till att grundbemanningen är utformad så att personalen bland annat kan vabba utan att behöva arbeta övertid före eller efter. Arbetsgivaren är skyldig att se till att det finns tillräckliga förutsättningar för att kombinera familjeliv med yrkesliv på ett bra sätt. Om det trots bra bemanning ändå skulle uppstå ett behov av övertidsarbete behöver det alltid vara beordrat eller godkänt av närmaste chef. Om du vid ett sådant tillfälle anser dig ha särskilda skäl för att tacka nej till övertidsarbetet behöver du meddela din chef detta. Skulle ni inte komma överens behöver du kontakta en representant för Lärarförbundet så att vi kan hjälpa dig vidare i ärendet.

/Nathalie Ehrnrooth, Lärarförbundet kontakt

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com