Läs senare

Friluftsliv på undantag

Ojämlikt och för lite tid för att kunna bedömas rättvist. Det
omdömet får friluftsliv av idrottslärare och forskare i Malmö.

04 maj 2016

Även om kunskapskraven när det gäller friluftsliv är tydliga, behöver kommentarerna till området förtydligas. För få timmar friluftsliv gör dessutom att lärarna inte hinner med både undervisning i olika moment och bedömning. De synpunkterna framförde Malmös idrotts­lärare vid ett möte med Skolverket.
– Många gånger sätts friluftsliv på undantag. Det är vad jag hör från kollegor och från en del idrottslärare, säger Mikael Londos, forskare vid Malmö högskola, som också var med på mötet.

Som ett exempel tar han att skolan inte har råd att ta med eleverna till skogen.

– De elever som skulle kunna hävda sig bra får inte möjligheten att bli bedömda inom olika områden.

Skolverket avsatte för fem år sedan pengar för att fortbilda lärare i betyg och bedömning, dans, friluftsliv och simning eftersom dessa var eftersatta områden utifrån forskning.

– I till exempel dans genomförs nu mer undervisning och lärarna bedömer bland annat med hjälp av moderna hjälpmedel som filmer på surfplattor. Men när det kommer till friluftsliv så syns inte lika tydliga förändringar, säger Mikael Londos.

Lars-Åke Bäckman, undervisningsråd på Skolverket, känner igen utmaningarna och har fått liknande synpunkter tidigare. Dels handlar det om hur mycket tid man kan ge till friluftsliv men det handlar också om hur man ser på friluftsliv och var det kan utövas.

– Kanske kan man i större utsträckning använda sig av skogar och miljön nära skolan, säger Lars-Åke Bäckman.

Knut Göthe är lärare i idrott och hälsa i Vårbyskolan söder om Stockholm. Han har relativt nära till grön­områden och strand och tycker att han får med friluftsliv i undervisningen. Men lektionerna är många gånger för korta.

– På 50 minuter är det svårt att hinna med att packa utrustning, ge sig i väg och till exempel sätta upp ett tält och hinna ta ner det. Och nu är inte heller friluftsdagar obligatoriska längre, men vi har det på vår skola.

När det gäller bedömning och utevistelse är han kluven.

– Ett stort värde med att vara nära naturen är ju att koppla av från vår stressiga vardag. Betygsättningen förtar lite av den njutningen då det blir ett stressmoment för eleverna. Men visst, jag förstår ju att bedömning ska göras i friluftsliv och kanske behövs det för att ta området på allvar.

Knut Göthe försöker att utnyttja de olika årstiderna när det gäller friluftsliv. Han tar upp allemansrätten och lär eleverna att bygga vindskydd.

En annan utmaning är att få elever att ha lämpliga kläder. Det kan bli ojämlikt i hur väl man kan klara olika frilufts­övningar, beroende på om eleverna har eller inte har utrustning.

Idrottsläraren Knut Göthe berättar att flera elever inte har så stor erfarenhet av att var ute i skogen. Han bekräftar bilden av att det i ibland brister när det gäller vilken utrustning de har.

– Jag försöker framhålla betydelsen av att de ska vara adekvat klädda. Ibland har de olämpliga kläder på grund av okunskap eller att de inte har råd, så man får gå försiktigt fram. När vi hade utförsåkning i Flottsbrobacken kom flera elever utan vantar. Då förstod jag att jag borde sagt till om detta innan. Nu löste det sig då skidklubben kunde låna ut.

Skolverkets undervisningsråd Lars-Åke Bäckman är medveten även om den problematiken.

– Det kan vara svårt att skapa intresse och engagemang hos elever som kommer i låga textilskor när det är höst och blött, säger han.

Vad kan Skolverket göra åt det?

– Fundera på om kursplanen är skriven så att det blir svårigheter att undervisa och om det då behövs förändringar. En annan väg är att ta fram stödmaterial och stödinsatser för friluftsliv.

Vilka krav kan skolan ställa när det gäller elevernas utrustning?

– Undervisningen ska ju vara kostnadsfri så en del skolor har skridskor och skidor och det kanske man skulle kunna utveckla mer. Till exempel att skolan har regnkläder för friluftsliv.

Utvärderar ämnet

Synpunkterna som samlats in om idrott och hälsa är en del i Skolverkets uppdrag att utvärdera kursplanerna i grundskolans ämnen. Något som eventuellt kan leda till förslag om förändringar.

I förra numret berättade miVIDA om de synpunkter som inhämtats om hem- och konsument­kunskap.

Friluftsliv i det centrala innehållet

  • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för posi­tionering.
  • Hur olika fri­luftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
  • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com