Läs senare

”Fritids kommer i sista hand”

Det tas ingen hänsyn till fritids när Stockholms stad planerar nya skolor. Det menar Lärarförbundets lokalavelning.

11 dec 2015

Kitt Marteng, du är fritidspedagog och aktiv i Lärarförbundet Stockholm. Du är kritisk till Stockholms stad som enligt dig inte tar hänsyn till fritids när man bygger nya skolor. Hur då?

– Jag tycker att man bygger in problem med för stora barngrupper. Stockholm stad har ett funktionsprogram för nya skolor men där skriver man inte så mycket om fritids. Fritids kommer i sista hand.

Hur bygger man in för stora barngrupper?

– När man säger att lokalerna ska vara totalintegrerade och att 90 elever får dela en hemvist, då tycker jag att man bygger in ett problem. Även om fritids delar upp eleverna så blir det ändå en grupp på 90 elever som ska samsas om lokalerna. Och lokalerna anpassas inte till att fritids behöver flera små rum för sin verksamhet.

Vad gör Lärarförbundet i frågan?

– Vi har börjat skriva en checklista på hur ett bra fritids bör se ut.

TFoto: Henrik Wittomas Eriksson, du är samordnare för lokaler på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Du säger att tanken är att alla lokaler ska användas både under skoltid och fritidstid.
– Det är en utmaning att använda alla lokaler under hela dagen. Enligt funktionsprogrammet ska olika funktioner uppfyllas. Att alla lokaler ska användas är en av dem; det kan vara specialsalar såväl som klassrum som matsal. Vi har inte mindre lokaler i nya skolor och 90 barn på 400–450 kvadratmeter är relativt vanligt.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com