Läs senare

Fritidshem lär ut sex och normkritik

AktuelltNu införs sex och samlevnad i kursplanen för blivande lärare i fritidshem i Göteborg.

28 mar 2019
LIve Stretmo.
Foto: Linda E Andersson

I de nationella målen för grundskollärare i årskurs fyra till sex finns sedan tidigare krav på att studenterna ska lära sig att undervisa om frågor som handlar om sex och samlevnad. I Göteborg ska det även börja gälla för blivande lärare i fritidshem och grundskollärare i förskoleklass till årskurs tre.

Live Stretmo är studierektor med inriktning mot arbete i fritidshem och har deltagit i förarbetet med de nya lokala målen. En del i hennes arbete har varit att göra intervjuer med blivande lärare i fritidshem om deras upplevelse av utbildningen och erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

– Studenterna har berättat att de ibland stöter på olika dilemman som de inte riktigt vet hur de ska förhålla sig till. Vad ska man exempelvis göra när någon ropar bög på skol­gården? säger Live Stretmo.

Hon konstaterar att sex och samlevnad berör så mycket mer än de perspektiv som eleverna vanligtvis undervisas om i lägre åldrar – om kroppen och om hur barn blir till.

– Nu ser vi att det finns ett stort behov att ge studenterna verktyg för att kunna hantera mer komplexa frågor. Särskilt med tanke på metoo-debatten kring trakasserier i skolan, säger Live Stretmo.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com