Ingår i temat
Relationer
Läs senare

Fullt fokus på eleverna

RelationerJonas Thyrén är mentor på heltid. Han kan lägga all kraft på att eleverna ska ha det bra.

25 sep 2018
Foto: Erika Stenlund

Efter drygt 20 år som lärare i matematik och NO har Jonas Thyrén bytt yrkesroll. Sedan förra läsåret är han mentor på heltid på Stenhammarskolan i Flen. Modellen med heltidsmentorer har införts för att kunna renodla läraruppdraget till undervisning och planering. Samtidigt kan mentorerna jobba koncentrerat med elevrelationer och föräldrakontakter.

– Jag var en av dem som ville att vi skulle införa den här modellen i vår skola. Jag tycker att det är spännande när det händer något nytt, dels för mig själv och dels i skolans organisation, säger Jonas Thyrén.

Han har alltid varit noga med att skapa en personlig relation med varje elev, att ha något slags band utifrån deras intressen.

– Som heltidsmentor har man inte den betygsättande rollen utan man kan vara mer fri. Det kan nog göra att eleverna vågar vara mer öppna i samtalen.

Han är mentor för 60 elever. Minst en gång per termin har han utvecklingssamtal med varje elev. Men för många  blir det fler möten.

– Vissa elever kanske jag träffar fyra fem gånger för längre samtal under en termin. Vi mentorer möter eleverna vid dörren på morgonen om någon behöver prata, vi är med på rasterna och vi är vid dörren när eleverna lämnar skolan.

Nu när det finns mentorer på heltid tycker han att det går snabbare att agera vid konflikter eller att upptäcka när någon riskerar att bli hemmasittare.

– Vad jag vet är alla lärare på vår skola nöjda med vår modell. De har utbildat sig till lärare och vill vara lärare.

Heltidsmentor – så gunkar det

Stenhammar­skolan har sex mentorer på heltid som är fördelade på två mentorer per årskurs från sjuan till nian. Ett par av mentorerna har bakgrund som lärare medan de andra är social­pedagoger eller har annan erfarenhet av arbete med barn och ung­domar.

På måndagarna träffar mentorerna alla klasser i aulan för att berätta vad som är på gång, till exempel frilufts­dagar, nationella prov eller annat.

Varje klass träffar sin mentor under en lektion i veckan. Då kan det handla om studiehandledning eller arbete med elevrådet.

Lärarna har inte längre utvecklingssamtal men en kväll per termin kan elever och föräldrar boka in tio minuters samtal med de lärare som de vill träffa.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com