Läs senare

Gäster hos verkligheten

Så gjorde viBarnen blir nyfikna på yrkeslivet och sin ort. Och lärarna får ökad arbetslust. Fritids­hemmet i Hillerstorp gör regelbundna besök hos lokala arbetsplatser och föreningsliv.

31 jan 2019
Som tack för besöket ger barnen en pärlplatta som de gjort gemensamt. Den här fick karate­klubben.
Foto: Mattias Henriksson

Alltsammans började med att några elever på musikskolan brukade lägga sina instrument på fritidshemmet för att slippa släpa runt på dem om dagarna.

– Förra våren föddes en idé om att låta musikskolans elever spela för fritidsbarnen. Det blev uppskattat och kul. Ur det väcktes sedan tankar på att knyta fler kontakter med omvärlden, säger Mattias Henriksson, lärare på Hillerstorps­skolans fritidshem i Gnosjö kommun.

Det blev startskottet på Hillerstorps­projektet, som innebär att barnen på fritidshemmet nu regel­bundet besöker olika arbetsplatser och organisationer.

– Ett av syftena är att låta barnen lära känna och knyta an till sin närmiljö, vilket också är en målsättning i den nya läroplanen. Vi har medvetet valt att inte bara fokusera på de industrier som finns här i Gnosjötrakten. I stället inriktar vi oss på mer okända företag och föreningar för att fritidshemsbarnen ska får en ökad förståelse för det område de lever i, förklarar Mattias Henriksson.

Fritidshemmets elever har till exempel spelat boule med pensionärer i PRO-föreningen, tränat med en gympingklubb, testat karate och besökt ett måleri. De har också hälsat på hos en massör och en nagelvårdare.

Så kan det gå till

  • Barnen lägger en lapp i en önske­låda och berättar vad de är nyfikna på. Exempelvis ”godis”.
  • Barnen lägger en lapp i en önske­låda och berättar vad de är nyfikna på. Exempelvis ”godis”.
  • Ett lokalt företag eller en förening kontaktas. I det här fallet blev det ortens konditori.
  • Barnen hälsar på i konditoriet, får prova på att baka och bjuds på fika.

– Alla vi har kontaktat har blivit jätteglada, velat vara delaktiga och visa barnen vad de gör. I förlängningen tror jag att det här kan betyda att barnen får en ökad respekt för alla som bor och arbetar i Hillerstorp. Det bidrar till en känsla av delaktighet, vilket i sin tur gör att vandalisering och annat på sikt kan minska, säger Mattias Henriksson.

Han framhåller att projektet inte innebär traditionella studiebesök där barnen är passiva åskådare.

– Det är viktigt att barnen är delaktiga och aktiva. När vi besökte en massör fick de bland annat själva prova att massera varandra och testa olika oljor.

Hillerstorp har cirka 2 000 invånare, men Mattias Henriksson tror att ett liknande projekt också skulle fungera på en större ort.

– Ja, absolut. Det kanske skulle vara ännu lättare eftersom det finns fler föreningar och arbetsgivare att vända sig till.

Projektet har även väckt hillerstorparnas intresse för fritidshemmet. Vid ett musik- och teateruppspel i december var det inte bara föräldrar och släktingar till de 90 inskrivna barnen i publiken.

– Då kom 200 personer hit för att visa sin uppskattning. Många av dem jobbade på de arbetsplatser eller var aktiva i de föreningar som vi besökt under året, säger Mattias Henriksson.

En gympingklubb, ett konditori och en massör är några av dem som eleverna har besökt.
Foto: Cajsa Johansson

Hittills har alla varit positiva till projektet med att besöka omvärlden. Men det kan finnas fallgropar, menar Mattias Henriksson. En utmaning kan vara att företagen ser besöken som ett sätt att göra reklam för sin kommersiella verksamhet i stället för att väcka barnens nyfikenhet på yrkeslivet.

– Där har vi inte hamnat än men det är bra att var medveten om det.

Han tycker att projektet också har påverkat fritidshemmets arbetslag positivt. När barnen började med sina omvärldsbesök förra året var det lite turbulent med sjukskrivningar och personalbyten. Projektet bidrog till att ny personal snabbare kom in i gruppen eftersom det fanns ett roligt och tydligt mål att jobba mot.

– Besöken i samhället har väckt en glöd och optimism hos oss som jobbar här. Det har verkligen kryddat jobbet att inte bara gå på i gamla hjulspår utan att göra något nytt.

Ett månatligt fritidsråd utvärderar besöken. Hittills har 95 procent av barnen velat fortsätta.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com