Läs senare

Ge plats för kommunikation

23 aug 2017
Åsa Anevik. Foto: Mikael Ljungström

Den som önskar leker utomhus. Några bygger ett rymdskepp i köket. I tvåans klassrum är det kojbyggen som gäller och en hel hög med glada barn (och två som är lite sura på varandra efter en konflikt vid mellanmålet) ritar och skriver.

I bygghörnan sitter en fritidspedagog och hjälper en grupp Minecraftbyggare, med lego som byggstenar, att kommunicera när de kört fast. Det diskuteras om man får låna varandras byggen. Till och med modifiera dem? Om man får kriga. När blir någon ledsen? Hur känns det då? Kan vi samsas igen? Och så vidare.

Genom en utvecklad kommunikationsförmåga är mycket vunnet.

Och på just denna avdelning finns det personal som räcker till utevistelse. Till ett handtag med limpistolen. Till en pratstund vid målarbordet. Och till ett par svårlösta konflikter. Hur många känner igen sig i det? Många eller få? Det signaleras tyvärr från många håll att tak på gruppstorleken borde finnas.

Fritidspedagogen lägger mycket tid på kommunikation: Stöttar eleverna i kommunikationen sinsemellan, i förmågan att tolka, lyssna, acceptera olikheter, ge med sig och stå fast, medla, väga ordens värde och ibland hålla tyst.

Åsa Anevik

är grundlärare i fritidshem, bildlärare och utbildare. Hon arbetar på Sjölundaskolan i Lidköping, som just slagit upp sina dörrar.

Genom en utvecklad kommunikationsförmåga är mycket vunnet. Det kan avvärja en konflikt innan den går till handgripligheter. Det kan leda till att vi lär känna varandra, får en relation. Det minskar i sin tur risken för kränkningar. Att inget säga alls, kan vara ett sätt att undvika att hamna i oönskad konflikt. Men om gruppen av tysta barn blir förbisedda och inte kan tillgodogöra sig undervisningen har vi misslyckats. Vi som i ”personalen” om vi haft goda förutsättningar. Om vi inte haft förutsättningar är det huvudmannens misslyckande.

Konflikter är inte bara av ondo. Vi lär av dem. Vi får syn på andras reaktioner och lär oss att förhålla oss. Men förstås måste vi vara tillräckligt med utbildad personal som räcker till för det antal barn som huvudmannen, rektorn eller rent av vi själva, valt att inhysa i samma lokaler.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com