Läs senare

Gedigen ingång till hållbar utveckling

24 Apr 2018

Hur undervisar du kring hållbar utveckling? Lyckas du förmedla de ämneskunskaper och förmågor som krävs för att dina elever ska fatta beslut som leder till en mer hållbar framtid?

Om detta är något du vill bli bättre på så ger författarna Per och Louise Sunds bok flera möjligheter. Författarna inleder med att diskutera begreppet – vad som kännetecknar undervisning för hållbar utveckling, förhållningssätt och hur du lämpligast organiserar din undervisning. För den som är ny som lärare ger innehållet genvägar. Det är bra att boken också tar upp risker, som att undervisa på ett sätt så att eleverna får dåligt samvete, i stället för att träna upp sin handlingsberedskap inför framtida beslut.

Jag gillar att författarna väljer att presentera ämnesövergripande teman utifrån läroplanens uppdrag och mål, samt kursplanerna i samhälls- och naturorienterande ämnen. Dessa handlar till exempel om tillväxt, energi, livsstil och kretslopp.

Hållbar utveckling – ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan

Louise och Per Sund
Liber förlag

Varje tema inleds med faktakunskaper som är avsedda för läraren. Därefter följer metodövningar. Innehållet har en större bredd än den traditionella elevboken.

Den lärare som arbetat länge med hållbar utveckling kommer att känna igen många av övningarna, som hjälper till att konkretisera och ger en bra ingång för diskussion. Det som är nytt är att instruktioner och faktaavsnitt är mer omfattande. Det ger läraren möjlighet att från första tillfället utnyttja övningen och använda ämneskunskap från faktaavsnitten.

Jag själv hade dock gärna lagt till metodövningar som konkretiserar den sociala dimensionen av hållbar utveckling, som till exempel mänskliga rättigheter eller varför länder har svårt att komma överens i miljöfrågor.

Varje tema avslutas med förslag till läraren på fler källor och didaktiska möjligheter. Det är alltid uppskattat.

För den lärare som dagligen tar hjälp av didaktikens frågor vad, hur och varför för att organisera sin undervisning, fattas emellertid en viktig faktor i boken: diskussionerna om undervisningen kopplad till kunskapskrav och hur läraren kan identifiera att eleverna nått olika kunskapsnivåer.

Boken vänder sig till lärarutbildare, lärarstudenter och alla yrkesverksamma lärare som är intresserade av utbildning för hållbar utveckling. Innehållet riktar sig till undervisning på grundskolan. För lärarutbildare och lärare som undervisar elever i senare delen av grundskolan och i gymnasiet är boken en bra kunskapskälla och ger genomtänkta metoder för att komma åt vad man menar med hållbar utveckling.

För den som arbetar med yngre barn tror jag att förhållningssättet kring hållbar utveckling är bokens stora behållning. Där kan de presenterade metoderna inspirera, snarare än att användas rakt av.

Åsa Mernelius, SO-lärare 4–9 på Attarpsskolan i Bankeryd, Jönköping.

ur Lärarförbundets Magasin