Läs senare

Ger lärare råg i ryggen

BokrecensionDen här boken ligger rätt i tiden och skapar förutsättningar för lärare att åter kliva in i debatten om skolan, skriver Katarina Lindinger.

13 dec 2018
Foto: Istock

Lärarens professionella frihet

Daniel Sandin

Studentlitteratur

Daniel Sandin vill med boken Lärarens professionella frihet bidra till och skapa förutsättningar för att lärare ska kunna återta initiativet i den pedagogiska diskussionen och i skolans utveckling. En skolutveckling som också kräver en lyhörd ledning som är stödjande och utmanande, snarare än styrande och kontrollerande.

Bokens röda tråd är tydlig, upplägget är tilltalande och den kan med fördel användas som en uppslagsbok förutom att bidra till kollegiala diskussioner som är dess huvudsakliga syfte. Boken tar upp några av de frågor som lärare dagligen brottas med, till exempel pedagogiska planeringar, ämnesövergripande arbeten, läxor, summativa kunskapsbedömningar och matriser. Dessutom innehåller boken kapitel om skolans styrning.

Boken tar upp några av de frågor som lärare dagligen brottas med, till exempel pedagogiska planeringar.

Kapitlen om lärarens vardag och pedagogiska dilemman inleds med styrdokumentens innehåll och då med fokus på om det finns krav som läraren måste uppfylla. Därefter lyfts forskning i det aktuella ämnet, ämnet problematiseras och avslutningsvis kommuniceras en slutsats. Samtliga kapitel innehåller också frågor för kollegiala samtal. I sista kapitlet skissas till sist fyra förutsättningar som enligt författaren måste vara uppfyllda för att lärare ska kunna verka professionellt och fritt fullt ut.

I dag bedrivs den svenska skolan utifrån uppfattningen att offentlig verksamhet ska konkurrensutsättas, något som också förväntas skapa kvalitetsutveckling. Detta har lett till att lärare och skola utsätts för ökad kontroll och styrning.

Bokens författare menar att lärare i många fall också känner att de inte kan eller orkar stå upp för det som de faktiskt vet är bra för just deras elever, i just deras klassrum. Lärarna upplever att de gör det som förväntas, det de måste och inte det som är bäst för eleverna eller skolan. Därför tycker jag att boken ligger helt rätt i tiden. Boken fyller sitt syfte, att ge lärare ”råg i ryggen”. Den skapar förutsättningar för att lärare återigen ska kunna räta på ryggen, kliva in i debatten om skolan och dess verksamhet samt bidra till skolutveckling.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com