Läs senare

Globala mål ledde till kulturchock

LektionslyftetPå Ringsjöskolan i Höör har åttorna haft utbyte med en skola i Tanzania.
De har skajpat, diskuterat FN:s globala mål och rensat stränder på plast.

av Marianne Nordenlöw
31 jan 2019
31 jan 2019
Man behöver vara ganska cool, som svensk, för att kunna driva ett sådant här projekt, anser Sara Bruun och Karolina Åkerberg.
Foto: Emil Malmborg

Av en slump fick Sara Bruun, lärare i engelska, kontakt med Grace Mayemba, klasslärare i Tanzania.

– Jag såg en förfrågan i en Face­bookgrupp, om någon ville ha kontakt med en lärare i Tanzania. På så sätt började vi prata, hon och jag, och på den vägen är det, berättar Sara Bruun.

Det blev inledningen till ett ämnes­övergripande projekt om FN:s globala mål för hållbar utveckling, med fokus på Afrika. Sara Bruun och kollegan Karolina Åkerberg genomförde projektet i engelska, samhällskunskap, geografi och svenska i årskurs åtta hösten 2017. Tillsammans med eleverna studerade de FN:s globala mål för hållbar utveckling och valde att arbeta med mål nummer 14, Life below water. Huvudtemat har varit ”stop plastic pollution”, att stoppa förorenande plast.

– I SO:n började eleverna med att göra en djupdykning i Afrika. Vi pratade om kontinenten i allmänhet, om koloniseringen, fattigdom, svält, haven och så vidare, berättar Karolina Åkerberg.

Klassen sökte fakta på lektioner i SO-ämnena och skrev sedan olika texttyper på svenskan.

– Eleverna fick sedan göra sina egna böcker med hjälp av ett digitalt verktyg, fortsätter Karolina Åkerberg.

Då temat hela tiden låg steget före i svenska och SO skapades en förförståelse för det hos eleverna, vilket gjorde det enklare att sedan gå vidare på engelska. Där startade de med en Mystery Skype med eleverna i Grace Mayembas skola, som visade sig ligga i Bagamoyo, Tanzania.

– Det blev en aha-upplev­else, närmast en chock, för våra elever när de via Skype kunde se hur barnen där är klädda i skoluniformer och sitter i gamla, fasta träbänkar, typ som en 50-talsskolsal hos oss. Det blev även en chock för dem i Tanzania, att se en helt annan värld. De har inte ens telefoner, berättar Sara Bruun.

Men att skajpa blev också en sorts lektion i hållbarhet, då samarbetet blev rätt svårt. Det krävdes flera inplanerade försök innan det gick att få kontakt. När det regnar fungerar inte internet, till exempel. På hela skolan i Tanzania fanns en enda dator, där bara halva skärmen fungerade.

– Det är lätt att bli ganska frustrerad, för inget blir som man har tänkt sig. Men det var mycket lärorikt, för både eleverna och oss lärare, säger Sara Bruun.

Det fick även lärarna och tre av eleverna uppleva på plats i Tanzania. Genom anslag från UHR, Universitets- och högskolerådet, kunde de på höstlovet genomföra en studieresa till skolan i Tanzania. De stannade först i huvudstaden Dar-es-Salaam.

– Där gick det inte att bada i havet, för att det bara 20 meter ut var tjockt med plast. Våra elever fotade det – detta är på riktigt, utbrister Sara Bruun.

Även stranden nära skolan var full med plast. De svenska besökarna fick i gång ett projekt att städa stranden, något som fortfarande pågår. Medvetenheten om att inte slänga skräp är inte lika utbredd där som hos oss. Besöket har dock medfört att skolans rektor nu har låtit sätta upp fler soptunnor och installerat vattenkranar, så att eleverna kan tvätta händerna efter toalettbesök.

Men även resten av klassen kunde ta del av utbytet, då Grace Mayemba, hennes kollega och två elever kom på besök till Sverige i våras. De gjorde utflykter, bland annat till Malmös stränder. Den svenska klassen bjöd på ”swedish fika” – och fick lära sig afrikansk dans.

– Då var hela klassen med, det var mycket uppskattat, säger Karolina Åkerberg.

Tips för globala utbyten

  • Hitta en likasinnad kollega!
  • Planerar ni en utbytesresa: sök bidrag på uhr.se, under utbyten.se, Atlas planering.
  • Välj mål och leta fakta på globalgoals.org. Där finns fakta och lektionsplaneringar, utan kostnad.
  • Sök samarbeten med skolor i andra länder via videoverktyget Flipgrid eller Facebookgrupper som Skype in the classroom.
  • Skapa en gemensam publicerings­yta för att göra ert arbete synligt. Vi valde att ha en blogg.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com