Ingår i temat
Källkritik
Läs senare

Gräver fram fakta i skog och mark

KällkritikDe yngsta barnen glöms ofta bort i skolans undervisning om källkritik. Det tror Lisa Fransson, fritidshemslärare i Kristianstad, som föreslår dem som vill arbeta med detta att börja i det konkreta. Som i skogen.

av Annika Dzedina
18 maj 2018
18 maj 2018

Väskolans fritidshem i Kristianstad har tre grupper i årskurs F-2. Förra året använde de några av sina gemensamma utedagar till undervisning om källkritik.

– Barnen tror oftast på det första de ser och läser på nätet, berättar Lisa Fransson.

Till sin hjälp tog de Snytkorven, en liten figur som lär barn att bli superundersökare i ett material från Skolverket och Statens medieråd. Varje vecka hade Snytkorven skrivit ett brev till eleverna, som alltid började: ”Hej, jag har funderat på en sak som jag tänkte att ni kunde hjälpa mig med.” Barnen skulle till exempel undersöka och komma med teorier om varför det ibland knäpper i tallar eller varför viss mossa är vit. De fick själva undersöka och komma med förslag som lärarna skrev ner. Dagen efter samlades de i sina respektive grupper för att gå igenom svaren.

Foto: Sara de Remer

– Då använde vi storbildsskärm och sökte efter svar på nätet. Barnen fick säga vilka sökord som kunde vara lämpliga och sedan gick vi igenom de sidor som kom upp: vem ligger bakom, är det en säker källa? Hur är texten skriven – är det en blogg eller är det information från till exempel Naturvårdsverket?, berättar Lisa Fransson.

Lärarna hade först undersökt vilka sidor som kunde komma upp, så att de inte innehöll något olämpligt.

Målet var att eleverna själva ska kunna söka information på nätet och värdera vad som verkar rimligt. De arbetade med detta sju-åtta gånger och eleverna blev mer och mer säkra ju längre tiden gick, de kände igen olika typer av texter och kunde säga om de verkade vara pålitliga eller inte. Till sist gjorde de ett litet prov två och två.

– De söker mycket på nätet själva och en del tror att det första de läser är sanningen, vi ville att de skulle bli mer källkritiska, säger Lisa Fransson.

Att koppla ihop källkritik med något de brukar göra, en utedag i skogen, var ett väldigt lyckat koncept. Det blev konkret för eleverna och mycket lättare för lärarna, tycker Lisa Fransson.

Den här våren har de arbetat med sociala medier och källkritik.

– Vi vill förmedla att man måste vara källkritisk även på sociala medier, att saker som kanske inte är sanna kan spridas snabbt.

Lisa Fransson tycker att det är viktigt att ta reda på var eleverna befinner sig, hur mycket de redan kan och vilka webbsidor de är ute på, när man drar igång ett projekt om källkritik. Det är lätt att glömma bort de yngre eleverna i skolan, tror hon, men barn är ute på nätet redan som 1–2-åringar i dag och spelar spel och tittar på Youtube-klipp. Därför måste undervisning om källkritik in tidigt, tycker Lisa Fransson.

Mer ur temat Källkritik (5)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com