Ingår i temat
Samarbete
Läs senare

Grundskola + kulturskola = succémusikal

SamarbeteEn musikal om medberoende blev ett lyckat samarbete mellan grundskolans femmor och kulturskolan i Ängelholm.

av Annika Dzedina
02 maj 2018
02 maj 2018
Mersmak. Att samarbeta mellan grundskola och kulturskola ger mer än man kan uppnå som enskild lärare, tycker Johanna Ericsson. Foto: Anders Andersson

I Skåne arbetar musikläraren Johanna Ericsson, initiativtagare till musikalen Bakom stängda dörrar. Den är skriven av de 41 femteklassarna på Errarps skola i Ängelholm och de satte upp den tillsammans med kulturskolans orkester.

– Jag har alltid samarbetat med kulturskolan. Det är ett bra sätt att få in kompetens jag inte har själv, eftersom ämneslärarna i kulturskolan kan väldigt mycket inom sitt specifika ämne, säger Johanna Ericsson.

Errarps skola arbetar mycket ämnesövergripande. Eleverna i femman ville inom musiken arbeta med andra ämnen och göra en föreställning, kanske en opera? Eller en musikal? De bestämde sig för musikal. Sången övades in på musiklektionerna, texterna skrevs på svensklektionerna, på bildlektionerna gjorde eleverna affischer för marknadsföring och på SO-lektionerna tog de reda på mer om det ämne de hade valt att skriva om: medberoende.

Så skapas bra Samarbete mellan kulturskola och grundskola

Ömsesidig respekt mellan lärargrupperna, kunskap och förståelse för varandras verksamheter, att ledningen skapar goda förutsättningar och en gemensam målbild. Det är de viktigaste faktorerna för att ett samarbete ska fungera mellan kulturskola och skola, enligt 213 kulturskole­chefer som har tillfrågats av Sveriges Kommuner och Landsting. Det viktigaste framgångsreceptet är, enligt kulturskolecheferna, att skapa förutsättningar för att framgångsrika aktiviteter ska bli en återkommande del av skolans verksamhet och komma alla elever till godo.

Läs mer i rapporten Samverkan mellan skola och kulturskolaskl.se

– Ett stort och allvarligt ämne för 11-åringar kan tyckas, men det är ju så många barn som lever med missbruk i familjen eller på nära håll. Jag tror också att öppenheten kring dessa frågor är större i dag, eftersom många lägger ut klipp på Youtube om alla möjliga ämnen, säger Johanna Ericsson.

Sammanlagt var 15 lärare involverade i musikalen, både i kulturskolan och grundskolan. Från kulturskolan var dansläraren, teaterläraren och en musiklärare med i arbetet. Att rektor och kulturskolechef är överens om att göra ett sådant här projekt är en förutsättning, liksom att få tid till det – under förutsättning att det ligger inom ramen för respektive lärares arbetstid.

– Det är alltid rektorerna som måste komma överens i samarbeten som dessa, hur de vill att deras medarbetare ska prioritera, säger Johanna Ericsson.

Hennes skola har alltid varit positiv till samarbetet med kulturskolan. I hennes tjänst ligger, förutom att undervisa i musik, att göra kreativa musikprojekt för skola, förskola och fritidshem inom rektorsområdet.

De arbetade med musikalen från veckan efter höstlovet till i mars, då de hade fyra föreställningar. Nästan alla lektioner gick åt till musikalarbetet men eleverna lärde sig mycket av bara farten, som komposition och musikteori.

Genom arbetet har Johanna Ericsson lärt sig att ett samarbete med kulturskolan, om det får ta tid och om man får planera ihop, ger mer än man kan uppnå som enskild lärare.

Eleverna då – vad lärde de sig? Ja, förutom att de har fått ämneskunskaper i både dans, teater, sång och notläsning, har de lärt sig att konsten kan vara ett verktyg för att berätta något viktigt. De har fått ta plats och blivit lyssnade på som 11-åringar. De har också lärt sig att arbeta i en lång process, att man ibland måste revidera sådant man redan bestämt så att det ska passa bättre för en orkester att spela till exempel.

I mars gav de fyra föreställningar för sammanlagt 900 personer, varav 700 barn. Eleverna vill gärna ge fler föreställningar av musikalen eftersom de tyckte att det var så kul.

– Vi har inte bestämt ännu, men vi får se till hösten.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com