Läs senare

Hallå där, Karin Hjälmeskog!

03 maj 2017
Karin Hjälme­skog, lektor vid Uppsala universitet och ordförande i Svenska kommittén för hushållsvetenskap, SKHV.

Svenska kommittén för hushållsvetenskap, SKHV, anordnade
nyligen en minikonferens om hem- och konsumentkunskap, nu och i framtiden. Vad var syftet?
– Vi ville få till en mötesplats där hem- och konsumentkunskaps­lärare fick träffa varandra och vi fick höra vilka diskussioner som pågår ute på skolorna och vad de vill att SKHV ska jobba med framöver.
Vilka var det som kom?
– Det var ett tjugotal lärare från södra och mellersta Sverige. Alla som ville fick komma, man var inte tvungen att vara medlem i SKHV. Vi la ut informationen om konferensen på Facebook, i HK-rummet och på HK-portalen, och fick på så sätt tillräckligt många anmälningar.

Vad gjorde ni under konferensen?
– Karin Höijer höll en föreläsning om forskningsläget just nu och sedan var vi några andra som kort berättade om vad som är aktuellt för ämnet. Men mest ägnade vi tiden åt gruppdiskussioner med gemensamma redovisningar.
Vad kom ni fram till?
– Det som blev väldigt tydligt var att lärare i hem- och konsumentkunskap jobbar otroligt olika med väldigt olika förutsättningar. Många är ensamma lärare i ämnet på sin skola och saknar ämneskol­legor att diskutera undervisningen med. Det finns därför ett stort behov av ämnesnätverk vilket kommunerna tar olika stort ansvar för att organisera. Andra saker som togs upp var att man saknar en egen tidskrift efter Hushållsvetaren och att man skulle vilja att det fanns någon form av branschkrav för ämnet eftersom det i dag är så svårt att ställa krav på lokalernas utformning och innehåll.
Vad tar ni i SKHV med er från konferensen?
– Det kom upp önskemål om att SKHV ska vara en nod för alla nätverk för hem- och konsumentkunskapslärare i Sverige så att de kan få kontakt med varandra. Och så tyckte man att det är dags att vi gör nya skrivelser till exempelvis utbildningsministern för att påvisa situationen för ämnet. Så det och en hel del annat ska vi jobba vidare med.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com