Läs senare

Hallå där, Sanna Hedrén!

Som har skrivit en avhandling om fritids­lärares kollegiala lärande.

av Sara Djurberg
04 okt 2018
04 okt 2018

Vad ville du undersöka i din avhandling? 

– Hur fritidslärare lär av varandra när man pratar om verksamheten, och specifikt om barns ansvar. Min utgångspunkt är att personalens förståelse av begreppet påverkar barnens möjligheter att faktiskt ta ansvar.

Har du egna erfarenheter av vad samtal mellan kollegor betyder?

– Ja, jag är förskollärare i grunden. Jag slogs i förskolan ofta av att när man får något som man ska ta till sig eller förändra i verksamheten är det lätt att det nya bara blir påklistrat. Man fortsätter att ha samma förhållningssätt som tidigare och gör samma saker. Om man vill utveckla en pedagogisk verksamhet tror jag att det är viktigt att man också förändrar sitt synsätt.

Hur då?

– Man behöver prata med varandra på ett medvetet sätt och reflektera kring vad ansvar betyder för att öka sin förståelse. Alla vet vad det är, men har vi egentligen samma definition? Man lär av varandra så att verksamheten kan gå åt samma håll.

ur Lärarförbundets Magasin