Läs senare

Hälsa är mer än mat och motion

Ordet hälsa är centralt i båda ämnenas kursplaner. Men betyder det detsamma för lärare i idrott och hälsa som för lärare i hem- och konsumentkunskap?

08 okt 2010

– Vi har nog en bredare syn på hälsa än vad man har inom ämnet idrott och hälsa, tror Hanna Sepp, inriktningsansvarig för hem- och konsumentkunskap på lärarutbildningen i Kristianstad. Hon får medhåll av Peter Korp, ställföreträdande prefekt vid den nybildade institutionen för kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet.
– Det har funnits en lite naiv föreställning inom ämnet idrott och hälsa – att bara man är fysisk aktiv så uppnår man hälsa, konstaterar han.

Efter att en utvärdering för ett par år sedan visade att hälsa fick för lite utrymme i utbildningen i idrott och hälsa i Göteborg har hälsoperspektivet stärkts. Målet är, enligt Peter Korp, att få de blivande lärarna att inse att hälsa är komplext. Att fysisk aktivitet inte är den enda vägen till hälsa och att (över)träning till och med kan vara väldigt ohälsosamt.

I den nuvarande kursplanen för ämnet hem- och konsumentkunskap är hälsa ett av fyra perspektiv som ska
genomsyra alla ämnets delar. Något som både Hanna Sepp och hennes motsvarighet vid Göteborgs universitet, Helena Åberg, tycker känns naturligt.

Foto: Emma Gustafsson– Hälsa handlar för oss om välbefinnande. Om att få redskap att ta hand om sig själv i vardagen, oavsett om det handlar om mat och måltider, eller ekonomi och konsumtion. Hälsa, resurshushållning och hem- och konsumentkunskap är ett, anser Helena Åberg.

Förhoppningen är att sammanslagningen av Göteborgs universitets idrottshögskola och institutionen för mat, hälsa och miljö till en gemensam institution för kost- och idrottsvetenskap ska öka samarbetet över ämnesgränserna vad gäller den minsta gemensamma nämnaren, det vill säga hälsa.

Samarbete över ämnesgränserna finns även vid lärarutbildningen vid Umeå universitet även om ämnena där fortfarande tillhör två olika institutioner. Till exempel håller lärare från den kostvetenskapliga institutionen en fempoängskurs om kost och hälsa för de blivande lärarna i idrott och hälsa. Ambitionen är enligt Johan Lundberg, en av lärarna på inriktningen idrott och hälsa, att hälsoperspektivet ska genomsyra allt som görs på inriktningen och att de blivande lärarna ska få redskap att integrera hälsoperspektivet med de fysiska aktiviteterna. Ett problem är nämligen att många aktiva lärare i idrott och hälsa separerar de två ämnesbenen.

– De undervisar om hälsa genom att ha separata teorilektioner om kost, droger och dopning, berättar Johan Lundberg.

Två som har varit med och skrivit utkasten till grundskolans nya kursplan i hem- och konsumentkunskap respektive idrott och hälsa, är ämneslärarna Ulrika Bergstrand och Kent Andersson. Enligt dem kommer hälsoperspektivet att vara minst lika viktigt i de nya styrdokumenten som i de gamla, om än annorlunda uttryckt.

– Jag var mån om att hälsoperspektivet ska synas i vår kursplan och min förhoppning är att man på sikt automatiskt tänker på hälsa när man tänker på hem- och konsumentkunskap, säger Ulrika Bergstrand och påpekar att hälsa är en stor och aktuell samhällsfråga där vikten av en bra undervisning i hem- och konsumentkunskap borde ha sin givna plats.

– I debatten lyfts ofta ökad rörelse fram som en lösning på problemet med barns övervikt men övervikt handlar ju också om det som hamnar i magen, konstaterar hon.

En del kritik har redan hörts från lärarhåll om att utkasten till den nya kursplanen tyder på att den fysiska hälsan i framtiden åter får mer vikt än den psykiska och sociala hälsan inom ämnet idrott och hälsa. Det stämmer dock inte riktigt, enligt Kent Andersson.

– Den nuvarande kursplanen ger läraren i idrott och hälsa ett fullständigt enormt ansvarsområde. Vårt uppdrag var att förtydliga kursplanen och det har vi gjort genom att säga att den fysiska hälsan är läraren i idrott och hälsas primära ansvarsområde, berättar han.

Grundförutsättningen för att kunna arbeta med fysisk hälsa är dock att individen mår psykiskt bra och trivs med sin situation vilket, enligt Kent Andersson, gör att läraren i idrott och hälsa i praktiken även måste se till att det fungerar psykiskt och socialt i hans eller hennes klassrum.

– Dessutom är det ett gemensamt uppdrag för alla som arbetar i skolan att se till att elevernas sociala situation fungerar, konstaterar Kent Andersson och uppmanar alla lärare att läsa det kommentarmaterial som hör till de nya kursplanerna. Sammanställningen pågår just nu och tanken är att materialet ska bli färdigt samtidigt som kursplanerna.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com