Läs senare

Hälsofrämjande med kollegiala reflektioner

Hälsobringande faktorer i läraryrket bör lyftas fram mer, tycker Marie Nilsson som har disputerat vid Lunds universitet. Avhandlingen handlar om hur man kan öka välmåendet i lärarnas vardag.

Marie Nilsson undersökte vad lärarna upplevde som positivt respektive negativt i sin vardag. Resultatet låg sedan till grund för ett försök med kollegial reflektion där lärarna träffades i grupp och diskuterade gemensamma frågor.

– Då ingick inte bara reflekterande samtal utan också samtal om arbetsuppgifter som lär­arna tidigare utfört var och en för sig eller i mindre grupper. Att göra fler saker tillsammans har gett dem en större samsyn och gemenskap, ­säger Marie Nilsson.

Hon kunde också visa att även om mötena ibland upplevdes som stressande, var de också återhämtning.

– Man måste avsätta tid för mötena och ge dem tid att utvecklas, säger hon.

ur Lärarförbundets Magasin