Läs senare

Hälsosam kost ger välmående barn

07 Feb 2018

Barn som äter hälsosamt har, oavsett kroppsvikt, bättre självkänsla, mindre känslomässiga problem och är mer sällan utan kompisar eller mobbade. Denna slutsats drar forskare vid Sahlgrenska akademien vid Göteborgs universitet.

– Hos barn mellan två och nio år såg vi ett samband mellan hälsosam kosthållning och bättre psykosocialt välmående, vilket innefattade färre emotionella problem, bättre relationer till andra barn och bättre självkänsla två år senare, säger Louise Arvidsson, folkhälsovetare vid Göteborgs universitet.

Hon och hennes kollegor studerade 7 675 barn i åldrarna två till nio år i åtta europeiska länder och fann att en bättre kosthållning i början av studien kunde kopplas till bättre självkänsla och färre emotionella svårigheter och problem med jämnåriga två år senare.

Författarna flaggar dock för att barn med dålig kosthållning och dåligt välmående hade större tendens att lämna studien och därför var underrepresenterade vid uppföljningen två år senare.

Bidirectional associations between psychosocial wellbeing and adherence to healthy dietary guidelines in European children: prospective findings from the IDEFICS study

Louise Arvidsson, Göteborgs universitet

ur Lärarförbundets Magasin