Läs senare

Han vill ha ett Fritidshemsuppror

Hur är läget?Alexander Skytte, lärare och fritidshemsutvecklare i på Skälbyskolan i Järfälla, vill sätta fokus på fritidshemmen inför valet i höst.

av Sara Djurberg
11 apr 2018
11 apr 2018

Du är en av initiativtagarna till Fritidshemsupproret 2018. Vad vill ni med det?
– Skapa ett engagemang kring fritidshemsrelaterade frågor inför valet och samla personer som gemensamt kan driva dessa. Det är till exempel viktigt att satsningar på fritidshemmen inte rinner ut i sanden i kommunerna. En granskning från Tanke­smedjan Balans visar att man i stället drar ner på fritidshemsverksamheten.

Vad kan man göra åt det?
– Vi vill ha en statlig offentlig utredning om fritidshemmen, liknande barnstugeutredningen, där man utreder syftet med den pedagogiska omsorgen och vad som krävs för att uppfylla läroplanens mål. Vi behöver bland annat svar på frågor som hur många barn det kan gå på en pedagog.

Hur har responsen varit?
– Upproret har fått en ganska god spridning. Vi är drygt 500 personer i Facebook-gruppen och har fått 660 underskrifter på Fritidspedagogik.se. Det kommer in fler och fler. Men vi har inte fått samma respons som på det tidigare fritidsupproret om att få en legitimation.

Vad beror det på?
– Motivationen verkar inte vara lika stark. Kanske finns det en hopplöshet, att man känner att man står och stampar på samma ställe.

ur Lärarförbundets Magasin