Ingår i temat
Digga digitalt
Läs senare

Här får alla gå webbkurs

Digga digitaltPå den nybyggda Sjölunda skolan i Lid­köping ordnar fritidshemmet kurserna Kul och Strul, för att eleverna ska lära sig sådant som är bra med digital teknik och sådant man måste se upp med.

av Annika Dzedina
06 Dec 2017
06 Dec 2017
Foto: Sebastian Lamotte

Vad gör ni då, Åsa Anevik, fritidspedagog?

– På kurserna använder vi lärplattor och under rubriken Kul arbetar vi med animering, programmering, skapar filmer, redigerar foton med mera – sådant man kan ha nytta av och som är roligt. På Strul-lektionerna lär eleverna sig om det som kan vara svårt med den digitala tekniken och internet: hur vet man att en källa är trovärdig? Kan man bli lurad på nätet? Vi arbetar med normkritik och hur människor framställs och hur man ska vara en bra kompis i den virtuella världen. Alla som vill använda lärplattan på fritids måste gå kursen.

Har du tips på hur man kommer igång med digitala verktyg i fritidshemmet?

Ta ett steg i taget – men sätt igång direkt!

– Börja med att kartlägga elevgruppens arbete med digitala verktyg. Vad gör eleverna? Vad gör de inte? Kartlägg också pedagogerna – vad arbetar vi med digitalt? Hur uppnår vi i dag läroplansmålen, till exempel de sociala, när det gäller kamratskap och kommunikation på nätet? Hur kan vi börja arbeta med målen? Ta ett steg i taget – men sätt igång direkt! Jag har arbetat i ungefär tio år med IKT på fritids. Då fanns inte så mycket information, men jag tror att det bästa bara är att sätta igång; det gjorde jag! Min kunskap har vuxit fram och det tror jag det kommer att göra för alla som sätter igång. För barnen är det ingen fråga längre – de arbetar med digitala verktyg redan i förskolan och kan mycket när de kommer till fritids. För oss lärare är det bara att hänga på, kolla olika appar, söka efter information på nätet. Det är viktigt att alla pedagoger blir involverade, tyvärr hänger arbetet ofta på en person, men det digitala arbetet står inskrivet i läroplanen nu så det är inget vi kan hoppa över.

I Lidköping lär sig eleverna både det som är kul och sådant de ska se upp med.
Foto: Sebastian Lamotte

Vad ska utmärka ett IKT-arbete i fritidshemmet som inte finns i skolan?

– I skolan tränar man ofta just skolarbete – hur hittar man information om vikingatiden? Sådant gör man på fritiden också, men ofta söker man annat då, och befinner sig på andra forum, som olika sociala medier. Därför behöver arbetet på fritids mycket mer kretsa kring att träna kamratskap och kommunikation. Jag tror att det kan vara bra att utgå från sig själv också, om jag tycker att det är roligt med pärlplattor kan jag hitta appar med just det, och låta eleverna lägga pärlplattor både digitalt och analogt. Över huvud taget är ju kreativitet väsentligt för fritidshemmet och därför kan IKT-arbetet gärna kretsa en hel del kring kreativitet. Det finns också appar för spel och lekar. Själv tycker jag nästan alltid att appar där man får använda sin kreativitet är bra. Jag tror också att man måste se vad just ens egen barngrupp har för behov och intressen.

Hur övertygar man rektorn om att satsa på IKT?

– Som jag sa nyss: vi har en skyldighet att arbeta med digital kunskap och digitala verktyg. Gå till rektorn och slå läroplanen i bordet. Du kan vara rätt tuff och kräva den utrustning som behövs, en lärplatta kan räcka till att börja med. Lyssnar inte rektorn får du gå högre upp i organisationen.

Om man är nybörjare och inte så intresserad, vad ska man starta med?

– Låt barnen visa. Ta hjälp av varandra i arbetslaget. Någon kan säkert hantera en smart telefon – börja där. Filma, fota och gör collage. Det går också bra att gå med i Facebookgruppen Utveckla IKT på fritids!, där man kan få bra tips.

ur Lärarförbundets Magasin