Ingår i temat
Större än sex
Läs senare

Här får du hjälp med sexet

Sex och samlevnad ska genomsyra all undervisning. Men hur går det till och var ska man börja? Dyk ner i Origos tipsflod och inspireras till nya grepp och vinklar.

28 apr 2014

Sex i alla ämnen

Stödmaterialet Sex i skolan ger förslag både på hur undervisningen kan organiseras  och struktureras men också på konkret innehåll i olika ämnen utifrån grundskolans och gymnasiets läroplaner. Slöjd, musik, moderna språk, teknik – inget ämne lämnas åt sitt öde.

Materialet är framtaget av RFSU i samarbete med bland andra Kommunförbundet Skåne, landstingen i Östergötland och Stockholms län samt Lunds kommun och Malmö stad.

Sex i skolan har skickats till alla rektorer i Sverige men finns också att beställa, bland annat på www.rfsu.se.

 

Från eldsjäl till allas ansvar

Ytterst är det kommunernas ansvar att alla elever får en likvärdig undervisning i sex och samlevnad. Men i verkligheten vilar ansvaret ofta tungt på en ensam eldsjäl.

I Lund bestämde man sig för att ändra på det. Efter en inventering av nuläget, fortbildning av lärare och ett strukturerat arbete med tydliga handlingsplaner har man nu ett färdigt koncept för hur Lunds elever ska undervisas i sex och samlevnad.

Hela processen inklusive en konkret beskrivning av de viktiga faserna i förändringsarbetet finns nu samlat i skriften Lika för alla.

Ladda ner eller beställ på www.rfsu.se.

 

Med glimten i normens öga

Vilken betydelse har normer för att det förekommer diskriminering?

I normens öga heter en metodbok för högstadiet och gymnasiet. Den vänder sig till lärare som vill arbeta normkritiskt eller ta likabehandlingsarbetet ett steg längre. Här hittar man metoder och inspiration, både till den enskilda läraren och till skolan som helhet, för att skapa en jämlik skola.

Finns att beställa på www.friends.se.

 

Kroppen och viktiga gränser

Min kropp heter ett nytt läromedel på teckenspråk från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Ett av syftena är att ge både elever med hörselnedsättning och lärare flera ord och begrepp för att föra  samtal om kroppen, sexualitet och om egna och andras gränser.

Materialet består av textbok, lärarhand­ledning och dvd-filmer där svenskt tal och textning finns som tillval, vilket gör att Min kropp även kan användas av elever som inte har hörselnedsättning.

Läs mer på www.spsm.se

 

Film på många språk

Nu finns den tecknade upplysningsfilmen Sex på kartan i tio textade versioner. Språken är arabiska, persiska, somaliska, svenska, engelska, spanska, thailändska, pashto, sorani och romska (kelderash).

Filmen är 28 minuter, uppdelad i sex delar och bygger på ungdomars egna frågor om kroppen och om sex och är tänkt att användas i undervisningen på högstadiet och första året på gymnasiet.

Det finns även en kort och en mer utförlig handledning som ger förslag på hur lärare kan arbeta med filmen.

Beställ på www.rfsu.se

Hitta rätt på nätet

Information, frågespalter, filmer, radio, chattar och andra typer av interaktivitet. På nätet finns mängder av möjligheter att få svar på frågor om sex och samlevnad.

 

 • UMO – en ungdomsmottagning på nätet som drivs av Stockholms läns landsting på uppdrag av Sveriges landsting och regioner.
  www.umo.se

   
 • Ligga med P3 – ett radio­program där det snackas sex, utan tabun, fyra kvällar i veckan, måndag till torsdag mellan 23.07 och 00.00.
  www.sr.se

   
 • Mediekompass – lektionstips för alla åldrar om exempelvis sexualitet, könsroller, jämställdhet och normkritik.
  www.mediekompass.se

   
 • Machofabriken – ett metod­material med filmer, övningar och tryckt material med fokus på hur sociala normer för manlighet kan ifrågasättas och förändras.
  www.machofabriken.se

   
 • Mänskliga rättigheter – en webbplats från regeringen som bland annat tar upp frågor om sexuell hälsa och lika möjligheter oavsett sexuell läggning och könsuttryck.
  www.manskligarattigheter.se

   
 • Lafa – ett metod- och kunskapscenter inom Stockholms läns landsting. De driver bland annat sajterna säkraresex.se och fragachans.nu. Läs mer på www.lafa.nu.

Mer ur temat Större än sex (6)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com