Läs senare

Här ryms alla sinnen

Lärarutbildningen. Av det gamla dammiga stallet blev
vackra, inspirerande och högteknologiskt utrustade lokaler, för alla sinnen. Enda problemet med lokalerna är att de är så attraktiva att de inte riktigt räcker till för alla som vill ha sin undervisning där.

09 jun 2013
Här ryms alla sinnen

För ett år sedan berättade vi i Fritidspedagogen om den nya studio för estetiska lärprocesser som skulle byggas upp vid Stockholms universitet. Malin Rohlin* som var prefekt och ansvarig för utbildningen till grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem var glad. Tillgången till studion, eller lärandelabbet som hon ville kalla det, skulle gynna studenternas estetiska och kreativa processer. I december 2012 var det tänkt att det ombyggda stallet skulle slå upp portarna och så blev det också. Lokalerna i sig är fantastiska, vackra, inbjudande och ändamålsenliga. Det är alla ense om. Ändå är det ett och annat som inte blev riktigt som det var tänkt, mest beroende på de organisatoriska förändringar som skett. Att berätta om vad som hänt med studion innebär att samtidigt försöka förklara turerna runt hela lärarutbildningen.

– Det har varit en stor omorganisation. Vi försöker anpassa oss till det nya och hoppas på att få mer utrymme i studion, säger Rosie Jacobsson som bland annat är kursansvarig för
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. Hon är också kursansvarig för fristående kurser i ledarskap, gruppdynamik och hälsa. I alla kurserna finns multimodala inslag.

Rosie JacobssonI sin undervisning arbetar hon mycket med praktiska och gruppdynamiska övningar i mötet med bild, musik och rörelse. En till två pass i veckan har hon undervisning i studion.

– Teorier blir mer begripliga genom praktisk utövande. Här finns fantastiska möjligheter att arbeta multimodalt. Och det är fantastiskt hur de har tagit tillvara den ursprungliga byggnaden med sina gamla golv, tegelväggar och takbjälkar och kombinerat den med det nya högteknologiska. Det finns mycket energi i lokalerna och en tillåtande atmosfär. Jag skulle vilja lägga all min utbildning där eftersom det är en sådan inspirerande och kreativ lärandemiljö, säger Rosie Jacobsson.

Studion var från början tänkt att iförsta hand vara till för studenterna på grundlärare i fritidshem och för esteterna vid CeHum, – Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik, men också för de estetiska inslagen i andra grundlärarprogram. De två förstnämnda programmen hade båda rymts inom UTEP – Institutionen för utbildningsvetenskap
med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner.

När utbildningarna fysiskt flyttade till Stockholms universitet separerades de från varandra och placerades inom två andra institutioner. Estetlärarna hamnade inom CeHum medan programmet för dem som utbildar sig för att arbeta i fritidshem, placerades inom BUV – Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen. Det beklagar den tidigare prefekten Malin Rohlin.

– Grundlärarprogrammet är ett av fyra lärarprogram. Idag, ute på skolorna, arbetar F–3 lärare och grundlärare/ fritidshem i arbetslag och bör därför redan på utbildningen börja samarbeta och utveckla kompetenserna till förmån för eleverna, säger Malin Rohlin.

Foto: Rosie Jacobsson

I samband med att estetlärarna och grundlärarna placerades inom olika institutioner, fördes ansvaret för den nya studion över på CeHum.

Förutom att ha tillgång till studion behöver studenterna på utbildningen grundlärare i fritidshem också använda sig av lärarutbildarna i estetämnena.

– BUV har examensrätt på det här området så det gäller för oss att finna ett fungerande samarbete mellan våra institutioner. Självklart ska vi på grundlärarprogrammet använda studion. Verksamheten fungerar bra i dag, det återstår bara några små praktiska problem. De ska åtgärdas. Det handlar om att få ihop pusslet bara, säger Ann-Christin Cederborg som är prefekt för BUV, sedan hösten 2011.

Hon kan förstå att personalen inom fritidshemsdelen kan ha upplevt svårigheter under den här tiden.

– Övergången har inte fungerat smärtfritt, men studion fungerar bra redan i dag för BUVs verksamheter och för CeHums. Vi vill verkligen att alla ska känna sig välkomna i studion och att alla som behöver salarna ska vara där, säger hon.

Att det är CeHum som ansvarar för studion innebär att BUV får betala för att hyra in sig.

Ann-Christin Cederborg– Vi betalar CeHum för att använda lokalerna, men det är inte något hinder. CeHums ansvar innebär inte alls att BUV kommer i andra hand. Det kan aldrig bli så att vi avstår från studion av ekonomiska skäl. Självklart ska vi använda den. Det är ett enkelt konstaterande, som det inte råder några tveksamheter kring. Vi ska bara se till att få det administrativa att fungera och att allt ska bli bra. Det har bara gått två månader än så jag är vid gott mod att det ska ordna sig, säger hon.

ORDLISTA

CeHum = Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik
UTEP = Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner
BUV = Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen
BUVA = Avdelningen för Barn och ungdomsvetenskap
FRIA = den fria avdelningen för fritidspedagogik/ fritidshemspedagogik
Multimodalt lärande = att använda alla sinnena

 

STATISTIK

Studenter som läser i Stock holm, enligt Programmet till Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, kan välja mellan musik eller bild som praktiskt/estetiskt ämne.
Vårterminen -12: fanns 23 studenter samt 28 på distans. Till hösterminen -12 och till denna vårtermin började 64 studenter att läsa programmet.

 

* Egen forskning

När grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem inlemmades i BUV valde dåvarande prefekten Malin Rohlin att inte följa med. I dag delar hon istället sin tid mellan institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik och den specialpedagogiska institutionen. Bland annat har hon fått forskningsmedel på halvtid under två år och bedriver då egen forskning kring utbildningen av grundlärare fritidshem och den nya lärarutbildningsreformens effekter på grund/friprogrammet.
Hon har också sammanställt en antologi om multimodalt lärande med titeln Meningsskapande fritidshem som kommer att publiceras under senvåren. Medförfattare i antologin är i huvudsak estetlärare.

Utbildningsturerna – snurrigt värre

När den nationella reformen om lärarutbildningar i Stockholm trädde i kraft blev utbildningen lärare i fritidshem den sista att lämna den gamla Lärarhögskolans lokaler i Konradsberg, på Kungsholmen.

Samtidigt som lärarutbildningen överflyttades från Lärarhögskolan till Stockholms universitet blev utbildningen ”lärare i fritidshem” i stället ”Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem”. I den nya utbildningen tillkom behörighet att undervisa i bild eller musik i årskurserna F-6. Utbildningen rymdes då inom den utbildningsvetenskapliga institutionen där också utbildningen av lärare i de estetiska ämnena ingick.

Under 2012 delades de två utbildningarna upp på två olika institutioner, medan estetlärarna placerades inom CeHum – Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik, kom Grundlärarna
mot fritidshem att tillhöra BUV-barn och ungdomsvetenskapliga institutionen. Där utgjorde de fram till årsskiftet en egen avdelning FRIA ”den fria avdelningen för fritidspedagogik/fritidshemspedagogik”.

I januari 2013 har avdelningen istället uppgått i BUVA – avdelningen för Barn och ungdomsvetenskap, som i sin tur utgör en av BUVs tre avdelningar. De två övriga är Centrum för barnkulturforskning respektive avdelningen för förskoledidaktik.

Bakom omorganisationen finns ett rektorsbeslut.

– Som prefekt är mitt uppdrag att förvalta sådana beslut och att se till att det blir utbildningar som håller för granskning. Vi behövde förstärka grundlärarprogrammet eftersom ekonomin för FRIA var dålig. En sammanslagning med BUVA innebar möjligheter att samordna ekonomin men det handlade också om vetenskaplighet. I en större institution som BUVA kan man jobba med pengar
på ett helt annat sätt och har finns en tydligare forskningsanknytning. Vi har utlyst en ny professorstjänst med särskilt ansvar för fritidshemsdelen. Vi satsar verkligen på den här utbildningen och antalet sökande ökar, säger Ann-Christin Cederborg, prefekt för BUV.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com