Läs senare

”Hej då, vad kul att ni gick. Vi ses i går!”

Aktionsforska, plugga och jobba. Allt på en gång. Det var det de gjorde för att nå sina mål. Tidskrävande men roligt, sa Kasper Rozanski och Sharon Rubin då. Det stämmer även nu.

25 okt 2015


Barn finner sig ofta som bekant i det mesta och bekräftar gärna det vuxna vill höra. Genom att aktionsforska kan man ställa den saken på sin spets. Det blev tydligt i reportaget som vi publicerade för två år sedan som handlade om fritidsklubben i Sköndalsskolan i Stockholm där Kasper Rozanski och Sharon Rubin arbetade. De aktionsforskade bland annat på temat som de kallade ”upp och ner”, då tavlor, datorer och möbler ställdes helt fel. Eller så pratade man tokigt. Till exempel kunde personalen säga ”vi ses i går”. Tanken var att få barnen att reflektera över invanda mönster. Sharon Rubins kommentar i artikeln:

– Det var lite läskigt att se hur barnen finner sig i miljön, hur vi än skapar den. Vi hade inte sagt att de inte fick vända stolarna, ändå gjorde de inte det utan satt otroligt obekvämt.

Kanske minns läsarna denna spännande beskrivning av aktionsforskning som utöver invanda mönster, även handlade om lek och raster? Pedagogerna arbetade heltid, var aktiva i forskningsgruppen, med forskaren Eva Kane som handledare, samt studerade på heltid. Båda två var barnskötare som kombinerade arbetet med heltidsstudier för att få en behörig examen som grundlärare mot arbete i fritidshem.

Genom aktionsforskningen fick de större insikter om vad som fungerade och kunde på så sätt kvalitetssäkra verksamheten, menade Sharon Rubin då.
Vad hände sedan?
Båda två arbetar kvar på Sköndalsskolan. Sharon Rubin är inte klar med sin fritidslärarutbildning än, hon har uppsatsen kvar. Det var inte helt lätt att kombinera studier, heltidsjobb och aktionsforskning samtidigt.

– Jag måste skriva klart under hösten så jag kan få mitt legg i bild. Men det är jättesynd att vi inte får legitimation i fritidspedagogik!

Då, för två år sedan, hade Sköndalsskolan en forskargrupp, den finns kvar och utvecklas efter behov. Under läsåret som varit har all fritidspersonal på skolan tillsammans, och under handledning av forskaren Ann S Philgren från Stockholms universitet, arbetat fram ett ”formativt bedömningsmaterial med elever på fritidshem och i skola”. Detta utifrån praktiska erfarenheter, genom observationer i verksamheten och formativa samtal med elever, litteratur samt seminarier där aktuell forskning har granskats. En tydlig fortbildning som får stöd av skolledningen.

Aktionsforskning som arbetssätt på fritidsklubben fortsätter också alltjämt. Modellen passar fint och barnen tar ansvar för ”klubbarna på klubben”. Det är barnen som kommer med förslag på vilket innehåll en ”klubb” ska ha, exempelvis massage-, rit- eller skratterapi-klubben. Barnen tar egna initiativ och lär sig hela tiden inom nya områden. De har skapat medlemskort och presentkort till klubbarna. Det är populärt att ge bort ett presentkort till någon som fyller år, som till exempel får en tid till massagen. Genom att tillsammans utvärdera hur klubbarna utvecklas på fritidsklubben, är barnen också naturligt involverade i aktionsforskningen.

Fritidsklubben lockar allt fler mellan­stadiebarn, Sharon Rubin tror att de kommer att passera hundra inskrivna i höst.

– Det är bara kul. När vi diskuterar belöning av skilda slag i skolan kommer barnen ofta med egna förslag. De väljer inte Gröna Lund eller att få sitta vid datorn utan säger: Vadå, vi har ju fritidsklubben, tänk att få vara där hela dagen!

Det måste vara ett gott betyg.

Läs mer

I kapitlet Aktionsforskning i praktiken i antologin Fritidshemmets och skolan – det gemensamma uppdraget skriver Sharon Rubin om hur Sköndalsskolan arbetar med aktionsforskning.
 

Kolla!

Igniteresearch.org: ”Bedömning av elevers ickekognitiva förmågor. Sköndals skolors fritidshem”.

Materialet bygger på en arbetsgång som omfattar observationer och analys i arbets­lagen utifrån en matris, en förberedande formativ dialog mellan pedagog och elev samt en bedömningssammanställning av nuläget, elevens mål med det stöd som eleven önskar från fritidshem/fritidsklubb.

ur Lärarförbundets Magasin