Läs senare

HLR lärs bäst med film och feedback

FORSKNINGFilmad HLR-undervisning är bättre än lärarledd. Och ta dig tid att ge eleverna individuell feedback – det gör störst skillnad visar ny avhandling.

25 Feb 2018
HLR lärs bäst med film och feedback

Nyblivna medicine doktor Anette Nords avhandling heter Bystander CPR: New aspects of CPR training among students and the importance of bystander education level on survival och las fram vid Linköpings universitet i december 2017. Den går att ladda ner från liu.diva-portal.org.

Sjuksköterskan Anette Nord ville undersöka vilka metoder som bäst bidrar till lärande vid undervisning i hjärt- och lungräddning (HLR) i skolor. I sin avhandling utvärderade hon därför 13 olika metoder för att lära ut HLR. Totalt deltog drygt 1 300 elever i årskurs 7 och deras idrott och hälsalärare i studien.

Resultatet visar att den undervisningsmetod som gav bäst effekt var att låta eleverna se en instruktionsfilm från hlr.nu i helklass samtidigt som de övade praktiskt på var sin Mini Anne-docka.
– En undervisningsmetod som jag på förhand trodde skulle ha ett format som tilltalade ungdomar var appmetoden. Den innebar att eleverna fick ladda ner en app med bilder, korta textavsnitt och en kort filmsekvens och sedan träna enskilt utifrån dessa instruktioner. Men det visade sig att elever i årskurs 7 inte är mogna nog att själva ta ansvar för att upprepa de praktiska övningarna tillräckligt många gånger. De övade ett par gånger och tyckte sedan att de var klara, säger Anette Nord.

När hon sex månader efter att eleverna lärt sig HLR testade deras kunskaper visade det sig att allra bäst hade de elever lärt sig som direkt efter filmvisningen hade fått göra ett enskilt praktiskt test med individuell återkoppling.
– Min rekommendation är därför att lärare visar instruktionsfilmen och ger eleverna individuell återkoppling. Det går även att göra under lektionen medan eleverna övar, säger Anette Nord.

Att HLR är en kunskap som även unga elever behöver visar det faktum att sex av eleverna som deltog i studien hade använt sina nyvunna kunskaper i praktiken under tiden som förflöt mellan undervisnings­tillfället och det uppföljande testet sex månader senare.

ur Lärarförbundets Magasin