Läs senare

Hon ska se till att forskare och lärare möts

Massor av fysiska och digitala möten mellan lärare och forskare. Det önskar sig Karin Stolpe. Hon är föreståndare för nystartade Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik.

23 nov 2015

Foto: K-G Z FougstedtI oktober invigdes ett nytt centrum som ska stödja skolutveckling inom naturvetenskap och teknik. Vad ska ni göra?

– Natdid är ett nationellt centrum som inrättats på uppdrag av regeringen. Det kan jämföras med de befintliga resurscentrumen i biologi, fysik, kemi och teknik. Vårt uppdrag är att sprida forskning till skolan så att den kan utvecklas. Vi har en bred målgrupp och ska rikta oss till alla åldrar – från förskola till gymnasium, vuxenutbildning och även lärarutbildning.

Hur många kommer att arbeta där?

– I dagsläget är vi fyra, men ingen arbetar heltid. Arbetet leds av en styrelse som är sammansatt av personer från hela landet, både från universitets- och forskarvärlden. Just nu är vi i en uppstartsprocess och håller på att sprida kunskap om att vi finns. Vi bygger upp en hemsida som vi hoppas kommer att bli en viktig utgångspunkt för vårt arbete.

– Vi tror på både fysiska och digitala möten. Det går att se på forskningsspridning på olika sätt. Man kan se det som en envägskommunikation mellan forskare och lärare. Vi ser det snarare som ett relationsbygge och vill skapa en dialog. Det kan göra att forskare hittar vägar in i skolan och frågor som behöver beforskas. Lärarna å sin sida ska hitta forskning.

Hur blir relationen till de andra resurscentrumen?

– Vi kommer att arbeta ihop när det gäller forskningsspridning, men har inte hunnit träffas än. En av medlemmarna i vår styrelse är föreståndare för ett av resurscentrumen.

Hur ska den ämnesdidaktiska forskningen nå ut till lärare?

– Vi kommer bland annat att arbeta med webbinarier, korta filmer och texter. Just nu klurar vi mycket på hur vi ska få lärare att ta till sig forskning – i konkurrens med allt annat som de ska göra.

– I sociala medier handlar det mycket om tips, tricks och hur man kan göra olika laborationer, men det är inte den typen av frågor som forskningen svarar på. Forskningen vill få lärare att reflektera över val och att titta på sin undervisning med kritiska ögon.

Vad är viktigt för att öka elevers intresse för naturvetenskap?

– Det är en svår fråga. Jag tror på att väcka nyfikenhet för naturvetenskap. Det handlar bland annat om att den inte ska kännas främmande, utan att den är något för mig.

Vad har du för bakgrund?

– Jag är lärare i biologi och kemi och utbildad biolog och har arbetat mycket med lärarutbildning. Jag har även disputerat i naturvetenskapernas didaktik.

Vad handlar din avhandling om?

– Den handlar om lärares ämnesdidaktiska förmågor i framför allt biologi och hur man använder sig av både sin tysta och sin verbaliserade kunskap i ett utomhusperspektiv. Den handlar också om vad studenterna minns.

Hur har dina resultat använts?

– Det är en jättebra och viktig fråga! Hur kan forskare få bekräftelse på hur de når ut? Det skrevs om min avhandling i tidskriften Skolporten och den blev vald till viktigaste avhandling i det numret. Men hur resultatet kommer till användning vet jag inte. Jag hoppas att många forskare är nyfikna på hur deras forskningsresultat används i skolan.

Varför ville du bli föreståndare?

– Att få möjlighet att låta forskning och skola mötas och sprida forskningsresultat lät som ett jättespännande uppdrag. Diskussionen om vem vi egentligen forskar för – är det för skolan eller för att bygga ny forskning – är jätteviktig. Jag anser att ämnesdidaktiken ska ligga så nära praktiken att den går att använda i skolan. Då måste vi hitta vägar att nå ut.

Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik, Natdid, som invigdes den 22 oktober, ligger vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. www.liu.se/natdid

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com