Läs senare

Hör, gör och testkör!

KrönikaVi måste hjälpa eleverna att använda den grund vi ger dem för att sedan våga gå sin egen väg, skriver Carolina Kjellstrand.

av Carolina Kjellstrand
29 okt 2018
29 okt 2018
Carolina Kjellstrand, musiklärare och förstelärare vid Gluntens Montessoriskola i Uppsala.
Foto: Pernilla Sjöholm

Många har ett motto eller ledord för att definiera sin undervisning. Själv återkommer jag alltid till tre ledord som genomsyrar min undervisning. Tre ord jag säger högt till eleverna och även tänker tyst för mig själv. Att Höra, Göra & Testköra. Att utgå från det muntliga i form av diskussioner, frågeställningar och muntliga resonemang. Att parallellt få göra allt vi jobbar med, ackordsspel, sång eller kanske rytmik. Att träna kopplingen hand till hjärna lika mycket som hjärna till hand.

Ledorden representerar även den teoretiska, praktiska och kreativa delen av min undervisning. Ofta klassas musikämnet som ett praktiskt ämne, men en enbart praktisk musikundervisning är ohållbar precis som en teoribaserad musikundervisning faller platt.

I stället varvar vi praktiska moment med teori, oftast så sammanflätat att de inte särskiljs. Det kreativa blir sedan att ta den praktiska och teoretiska kunskapen för att prova nya idéer. När vi spelar en låt vävs moment som taktart, tonart, ackordkunskap och rytm in i de praktiska momenten.

Ifyllda matriser i all ära, men vi får inte stanna där.

Att eleverna sedan kan använda de färdigheterna som en språngbräda in i ett annat arbetsområde, att göra en egen låt, improvisation eller kanske ett spoken wordprojekt i svenskundervisningen, det är i min mening att göra undervisningen kreativ.

Mitt mål är att hjälpa eleverna att ta de färdigheter som musikundervisningen erbjuder och lyfta dem utanför musiksalen. Jag slås av frasen ”come as you are but don’t leave as you came”. Ifyllda matriser i all ära, men vi får inte stanna där. Det får inte vara vårt slutgiltiga mål. Vi måste hjälpa eleverna att använda den grund vi ger dem för att sedan våga gå sin egen väg. Det är att göra skolan till en kreativ lärmiljö och det är i min mening vårt egentliga uppdrag.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com