Läs senare

Hur är läget

Enzo Molina, nyexad lärare i fritidshem.

av Elisabeth R Brising
27 okt 2017
27 okt 2017
Hur är läget

Du skrev ett uppskattat examensarbete med studiekamraten Veronica Truedsson.

– Det känns jätteroligt att responsen var så fantastisk, examinatorn sa att hon sällan sett ett så bra arbete.

Vad har ni undersökt?

– Uppdraget som utbildad fritidspedagog eller lärare i fritidshem. Enligt tidigare forskning finns en tvetydig syn på uppdraget, att skolan äter upp fritidshemmet och att fritidspedagogen lätt hamnar i en assistentroll. Vi valde att observera och följa handlingar, i stället för att bara intervjua.

Vad har ni sett?

– Vi var i en välfungerande skola där fritidspersonalen smälte väl in i både skola och fritidshem. Vi såg inte något tvetydigt uppdrag. Pedagogerna tog plats och kunde samarbeta på samma nivå som klasslärarna. Fritidspedagogerna hade ett mångsidigt och målstyrt uppdrag. Man jobbade både situationsbaserat och planerat i en fin mix. Till exempel såg vi planer­ing av gruppkonstellationer, arbetsro, stöttning av elever och pedagogernas samspel med omgivningen.

Hur känns det att gå ut och jobba?

– Väldigt inspirerande när vi sett en fritidsverksamhet med hög status och bra system för samarbete. Där hade de ett leende på läpparna och stressen var hanterbar. Tyvärr är det vanligt att det inte fungerar så.

Examensarbetet Det mångsidiga uppdraget finns på sh.diva-portal.org

ur Lärarförbundets Magasin