Läs senare

Hur är läget?

Maria Töverud, biträdande rektor på Töjnaskolan i Sollentuna, har jobbskuggat en fritidspedagog för att lära sig mer om hur det är att arbeta i fritidshem.

av Emilie Stendahl
07 Feb 2018
07 Feb 2018
Foto: privat

Du har jobbskuggat en fritidspedagog. Hur var det?

– Det var otroligt givande och lärorikt! Jätteroligt på alla sätt och vis.

Vad fick du göra?

– Jag fick vara rastvärd, gå på avdelningsmöte, vara med på samling, äta pedagogisk lunch, vara rastvärd igen, ha samverkanstid med arbetslagledaren på skolan och avdelningsledaren på fritidshemmet. Sedan var jag med på samling och mellanmål, och efter det fritidshemstid med en planerad aktivitet med IKT.

Vad lärde du dig?

– Mycket! Som att lärarna i fritidshem möter en komplex verksamhet med oerhört många och snabba övergångar mellan olika uppdrag. Det gick i ett hela tiden! Hur ger man förutsättningar till den här personalgruppen att genomföra övergångarna på ett bra sätt? Så att de får tid att ställa om och förbereda sig. Det funderar jag på nu.

Vem tog initiativet?

– Jag frågade fritidspedagogen Christopher Persson om jag fick skugga honom. Han fick välja dag och när det var dags stängde jag av mejlen och hänvisade akuta ärenden vidare till mina kollegor för att gå helt in i det här.

Varför ville du jobbskugga?

– Jag ville öka min förståelse för mina medarbetares uppdrag och verksamhet för att kunna ge dem rätt förutsättningar. Jag är grundskollärare från början och har inte jobbat i fritidshem.

ur Lärarförbundets Magasin