Läs senare

Hur är läget?

Bodil Jullesson, fackligt engagerad och nätverksansvarig för fritidspedagoger och lärare i fritidshem i Växjöregionen.

av Elisabeth R Brising
10 feb 2017
10 feb 2017

– Jag har fullt upp med mina fantastiska studenter på Linnéuniversitetet. Jag vikarierar just nu som adjunkt på utbildningen för lärare i fritidshem.

Vad gör man i ett yrkesnätverk?

– Det är lite olika beroende på hur situationen ser ut. Vi tar upp det som är aktuellt fackligt både nationellt och lokalt. Ofta föreläser någon om en fråga de jobbar med i sitt fritidshem just nu, som systematiskt kvalitetsarbete eller hur man utforskar närmiljön. Så det sker ett kollegialt lärande.

Vad handlade senaste mötet om?

– Bland annat hur läroplanskapitlet tagits emot. Det är så väldigt olika! Vissa har satt igång med det, men en del hade inte ens fått den nya läroplanen på papper. Vissa rektorer är insatta medan andra inte är det alls.

Ert nätverk har skickat en skrivelse till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om att ni vill att det införs en AID-kod för lärare i fritidshem. Vad innebär det?

– AID står för arbetsidentifikation, det visar hur man är kodad som lärar­grupp inom SKL:s dokumentation. Fritidspedagog är en kod och lärare en annan. Fritidspedagog är ingen skyddad yrkestitel i dag som lärare är. Många har koden fritidspedagog för att de blivit inlasade på en sådan tjänst utan att ha utbildning. Men vi ska ju inte ha outbildade på våra arbetsplatser. Vi vill att SKL ska ersätta AID-koden ”fritidspedagog” med ”lärare i fritidshem”.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com