Läs senare

Hur man knyter pålstek och apnäve

16 jun 2010
Hur man knyter pålstek och apnäve
Pålstek
Foto: Hasse Hedström
Knoptavla. Foto: Hasse Hedström

Knopar kan delas in i tre kategorier: knopar, sammanbindningar och fastgörningar. En sammanbindning förenar två rep. En fastgörning kan göras vid exempelvis en påle, ring eller vid ett annat rep. Allt annat benämns knop – som dessutom är samlingsnamnet på alla tre kategorierna. De viktigaste egenskaperna hos en knop är att den är hållbar, lätt att få upp och inte nöter på repet.

Ordet knop kommer av ”knopp”, som syftar på en knut – eller stek – i slutet av repet. Förr användes naturmaterial som bomull, sisal och hampa vid reptillverkning. I dag har de nästan helt ersatts av syntetmaterial, som billig polyamid eller dyr paramidfiber.

Tågvirke är en gemensam benämning på de garn, linor, rep och trossar som i kapat skick kan kallas tampar av sjöfolk. Tågvirke finns flätat eller slaget. Slaget tågvirke består av fibrer uppspunna till garn. Garnen läggs samman i kardeler – eller dukter – som i sin tur läggs samman till en lina eller tross.

Det vanligast förekommande tågvirket är treslaget, men det förekommer även fyra kardeler. På fyrslagna, traditionellt tillverkade rep löper ofta en så kallad kalv – ett garn – inuti. Vid användning till sjöss innebar det en extra säkerhet. Brast kalven så användes inte repet mer.

Linor tillverkas ner till en dimension av fyra millimeter. Klenare dimensioner brukar benämnas snöre eller garn.
Normalt förser man alla tampar med garn – gärna tjärat garn som kallas märling när det handlar om naturmaterial – för att förhindra ett rep från att slå upp sig och bilda så kallat skepparskägg i änden. Ett annat sätt att effektivt låsa lindningen på syntetrep är att använda värme eller eld för att smälta ihop plasten.

Pålstek

Ska du bara lära dig att knyta en knut ska du satsa på pålsteken, som fått sitt namn av att den ofta använts just för att förtöja båtar vid pålar. Det är en grundknop som resulterar i en fast, pålitlig ögla som inte glider och som även efter hård belastning är lätt att lösa upp. Den kallas även livknut och kan efter lite träning göras med en hand.

Pålsteken kan också användas som en räddningslina kring livet. Har man ett glatt syntetrep bör man för ökad säkerhet dock fästa linans löpande part vid den fasta parten. Eftersom den är lätt att lossa efter hård belastning går den bra att använda vid till exempel bogsering. Nackdelen är att pålstekens fasta ögla försämrar draghållfastheten med omkring 40 procent, men har du ett starkt rep så fungerar den bra.

När man lär ut pålstek gör man det ofta genom att berätta exempelvis sagan om draken som kommer upp ur en sjö, fångar prinsessan och drar ner henne i sjön eller så berättar man om haren som dyker upp ur hålet, springer runt trädet och dyker ner i hålet igen.

På bilden ser man att tampen slutar inuti öglan. Om haren springer fel varv kring trädet innebär det att änden hamnar på utsidan. Det blir då en falsk pålstek, som enligt Ashleys Boks of Knoots anses vara av sämre kvalitet.

Foto: Hasse Hedström
Hur man knyter en pålstek Foto: Hasse Hedström

En nackdel med pålstek är att den inte kan lösas upp under belastning.1. Gör ett halvslag moturs med den löpande parten över den fasta.

2. Stick in den löpande partens ände underifrån genom halvslaget. Fortsätt runt den fasta parten och stick ned änden i halvslaget uppifrån.

3. Håll samman den bukt du bildat med högerhanden underifrån. Fatta den fasta parten med vänsterhanden och dra ihop. Nu är pålsteken klar.

Apnäve

Apnäve – eller apans näve – är en knop som används som avslutning på en kastlina. För att får mer tyngd kan man lägga i en sten eller någon annan vikt som innesluts av apnäven. Men den är också mycket dekorativ och kan användas till exempel som prydnadsknop på nyckelring. Ska nycklarna användas till sjöss kan man välja en lina som flyter, eller lägga i en bit kork så att nycklarna inte sjunker om de faller överbord. Ska apnäven göras riktigt liten behöver man inte lägga i något föremål utan då knyts den bara över en stoppknut.

Foto: Hasse Hedström
Hur man knyter en apnäve. Foto: Hasse Hedström

1. Snurra tre varv runt de två fingrarna. 2. Stick in den löpande parten mellan fingrarna och snurra tre varv runt de föregående varven.

3. Dra försiktigt ut ett finger och trä igenom den löpande parten och snurra tre varv i de hål där du tidigare hade fingrarna.

4. Nu är knopen nästan klar. Kontrollera att det är tre varv överallt. Peta in stoppknuten i mitten och börja bakifrån att spänna snöret, ett varv i taget tills du gått igenom hela knuten. Det är enklare, och knopen blir jämnare och vackrare om du samsar knopen flera gånger istället för att försöka spänna allt i en omgång. Sista gången kan man behöva en spik eller något vasst verktyg för att klara att få tag i snöret.

Här är apnäven färdig och förvandlad till en nyckelring. Nyckeln hålls av en bödelsnara. Taglingen i änden är gjord med tjärad märling.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com