Ingår i temat
Hjälp en forskare
Läs senare

Hur rent är vattnet?

Hur står det till med vattnet i våra sjöar? I projektet Brunt vatten får skolklasser vara med i ett forskningsprojekt.
– Samtidigt som forskarna får data får eleverna förhoppningsvis ökad förståelse för forskning, säger läraren Elisabet Lindvall.

av Karin Björkman
13 mar 2017
13 mar 2017
Hur rent är vattnet?
Klart för tagning. Materialet, som kommer från Uppsala universitet, innehåller bland annat protokoll, termometrar, håvar, luppar och behållare.

Närstudie. Eleverna tittar i vatten­proven för att se om det finns några smådjur i sjön.

Äntligen på gång. Efter en detaljerad genomgång av dagens aktiviteter, rask marsch till busshållpatsen och en kort bussresa är klassen redo för den årliga vandringen runt sjön Tyresö-Flaten. Åttorna och niorna från Filosofiska, en liten 1–9-skola i Skarpnäck i Stockholm, samlas runt NO-lärare Elisabet Lindvall.

– Jag är säker på vägen. Jag har varit på skolan längre än du och gjort turen varje år, säger en kille glatt och pekar på kartan.

Plötsligt dyker skolans idrottslärare upp. Han har provåkt banan och markerat vägen med gula band, berättar han och cyklar vidare.

Eleverna sprider ut sig och försvinner in bland träden. Stigen går över en träbro och slingrar sig uppför en lång backe och vidare bland tallar och granar. Efter en stund börjar sjön skimra mellan stammarna.

Det är i slutet av september och vädret visar sig från sin allra vänligaste sida. Klassen har avverkat ungefär halva vandringen när det är dags att laborera. Deras lärare går ner till strandkanten och under­söker om det är ett bra ställe att arbeta på.

– Välkomna till ert nya klassrum! Det här blir ett härligt ställe att jobba på. Det kommer att gå att ta jättebra vattenprover, säger hon och ställer ner den stora kassen med laborationsmaterial på marken.

Elisabet Lindvall påminner om det de gick igenom på gårdagens lektion. Eleverna, som parats ihop av sin lärare, hämtar provrör och protokoll och försvinner bakom buskar och träd.

– Läs igenom protokollet noga igen.

Nu startar ett intensivt arbetspass. Det är många moment som ska genomföras. Den svåraste delen blir nog, eftersom klassen inte tränat på det förut, att artbestämma, tror hon.

– Det ska bli spännande. Jag hoppas att eleverna ska tycka att det är intressant.

Hugo och Ander har hittat en trasig plastpaddel som de tänker använda. De fyller provröret med vatten och antecknar i protokollet. Raskt på nästa uppgift.

– Vad är det för temperatur i luften, undrar Alvar.

Han får en termometer av sin lärare. Till skillnad från äldre termometrar, innehåller den sprit i stället för kvicksilver.

– Det blev 16 grader, men steg lite när jag höll i den, konstaterar Alvar.

– Vad kallas det?

– Felkälla!

Dagens laboration är på riktigt. Elisabet Lindvalls åttor och nior deltar i projektet Brunt vatten. När hon såg att forskare vid Uppsala universitet sökte klasser som ville samla in data anmälde hon sig bums.

– Samtidigt som forskarna får data får eleverna förhoppningsvis ökad förståelse för forskning.

Laborationen går att göra som en fri­stående aktivitet eller knyta till ett projekt.

– Vi har inte haft det som en del i ett större område, eftersom vi arbetar med andra saker den här terminen. Men jag har låtit det ta hela veckan. På fredag ska vi ha en kort utvärdering. Det finns förslag på diskussionsfrågor som jag kommer att följa upp med.

Proverna går att ta i olika typer av vattendrag som hav, sjöar och älvar. Universitetet står för materialet som bland annat innehåller lärarhandledning, provrör, indikatorpapper, luppar, termometrar, tråg och lod.

– En av orsakerna till att jag vill vara med i experimentet är att jag är ensam matematik- och NO-lärare på skolan. Då gäller det att ta draghjälp av de resurser som finns. Jag tror på att ha äkta mottagare.

Lisa Eklöv, som är skolans rektor, har tagit en paus från vikariepusslet och följer med åttorna och niorna på vandringen. Hon arbetade tidigare som filosofi- och naturkunskapslärare på gymnasiet och sporrar eleverna att fundera vidare på olika frågor.

Jasmina och Calle hämtar lodet. Någon kollar latitud och longitud på en telefon. Hugo har hittat ett djur. Ander under­söker fyndet med en lupp. Några har hittat en sötvattensmärla.

Elisabet Lindvall servar med material, diskuterar resultat och påminner om att det är som en vanlig laboration. Redskapen ska hanteras med samma noggrannhet som i klassrummet, påpekar hon och håller upp ett provrör som någon glömt på en sten.

Erik jämför vattenprovet mot färgskalan i protokollet. Han får hjälp av sin lärare att läsa av mot Forel-Uleskalan och de konstaterar att vattnet verkar väldigt rent.

– Det här är intressant! Vattnet är kristallklart. Jag är lite osäker och får nog ringa och kolla med forskaren hur det fungerar.

Elisabet Lindvall har ibland tyckt att det varit svårt att fylla den årliga höstvandringen med ett intressant innehåll. Under dagens laboration fick eleverna träna på flera färdigheter i ett sammanhang. De fick använda flera grundkunskaper som temperatur­mätning, pH-mätning och att använda lupp. Vikten av att vara noggrann och till exempel markera provrören blev tydlig.


Vacker väg. Eleverna på Filosofiska i Skarpnäck gör varje år en höstvandring runt sjön Tyresö-Flaten.

– Det är moment som de tränat på tidigare, men här får de kombinera dem, säger hon.

Svårigheten var att det var många detaljer att hålla reda på och komplexa instruktioner vilket kan vara besvärligt för en del elever, tycker Elisabet Lindvall som fick bra hjälp av lärarhandledningen.

– Det är viktigt att aktiviteten är bra, då får man med sig eleverna. Är den otydligt formulerad eller tråkig ökar risken för utspel. Vissa moment har vi gjort tidigare, medan andra hade jag inte kommit på själv.

En annan svårighet handlar om allt runtomkring fältstudien som busstider, matsäckar och säkerhet. Det är betydligt lättare att stanna kvar i klassrummet, påpekar rektor Lisa Eklöv.

– Jag kan se svårigheterna, men det är inte frivilligt, utan står i läroplanen att man ska göra fältstudier, säger Elisabet Lindvall.

Efter en dryg timme börjar de flesta att bli klara med alla moment. Dags att runda av. Både elever, lärare, fotograf och reporter börjar tycka att sjön suger. Efter ytterligare vandring i den kuperade terrängen är gruppen framme vid matsäcksberget.

Lektionen gick bra, sammanfattar Elisabet Lindvall innan det är dags för sista etappen.

– Vi har samlat in alla prover, materialet verkar ha kommit tillbaka och vi har lämnat platsen som den var när vi kom. Plus att vi tagit med oss extra skräp.

ur Lärarförbundets Magasin