Läs senare

Hur skapar man integration?

BokrecensionBoken tar upp viktiga frågor men ger för lite svar, skriver recensenten Lisa Maria Fils.

24 maj 2019

Skapande och integration

Red: Ylva Hofvander Trulsson, Maria Westvall

Studentlitteratur

I denna bok berör ett antal författare på olika sätt hur ämnena skapande och integration hänger ihop. Flyktingvågen 2015 gjorde att skolan och samhället behöver utveckla fler sätt att integrera de människor som kommit för att leva i Sverige. Författarna lyfter fram flera exempel, som när Anna Duberg beskriver möjligheten att motverka den ökade psykiska ohälsan genom att dansa. Hon beskriver också hur väl dans fungerar som integration för barn och ungdomar som inte har det svenska språket.

Ett annat exempel är en kvinnoförening från Malmö, som fått fler människor att bli delaktiga genom att hjälpa till i skolan och med myndigheter som tolkar.

En författare beskriver också hur det för vissa strikt religiösa muslimer är förbjudet att lyssna på och utöva musik. Därför finns det föräldrar som inte vill att deras barn ska delta i musik-, bild- eller idrottsundervisning, eftersom de anser att det utmanar moralen.

Som läsare får man kanske inte så många konkreta verktyg för hur man som lärare ska hantera problemet. De lösningar som ges är att man ska ge eleverna möjlighet att möta olika sorters kulturer i undervisningen och att man måste föra samtal med vårdnadshavare kring skolpliktens betydelse.

Boken visar på hur viktigt det är att olika kulturer lyfts fram i under­visningen så att eleverna får en större erfarenhets­värld.

Jag förstår att tanken med boken är att läsaren ska få flera olika perspektiv på hur det kan se ut i samhället, där människor har olika kulturella bakgrunder. På det stora hela tycker jag dock att boken blir lite rörig med de olika kapitlen. Vissa kapitel tycker jag är mer intressanta än andra, till exempel de om dans och mångkulturella miljöer i musikundervisningen, samtidigt tänker jag att det kanske beror på vad man själv berörs av och brinner för.

Det jag saknar är tydliga exempel på hur man skulle kunna jobba med integration och skapande i skolan på ett nytt och utvecklande sätt. Jag önskar något som får i gång tankeverksamheten: hur skulle jag kunna göra i min undervisningssituation?

Boken visar dock på hur viktigt det är att olika kulturer lyfts fram i undervisningen så att eleverna får en större erfarenhetsvärld. Därför tror jag att den skulle kunna göra sig bra som diskussionsunderlag på lärarhögskolor och universitet.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com