Läs senare

»Hur visar jag vem jag är i bild?«

Tonåringar söker sin identitet hela tiden. De undersöker allt som finns omkring dem för att ta ställning och sakta komma fram till vilka de är. Att arbeta med identitet är ett viktigt uppdrag vi har i skolan, och i bildämnet kan vi jobba med identitet på många olika sätt.

12 maj 2011

I den nya läroplanen Lgr 11 återkommer begreppet identitet. I läroplanens första kapitel omnämns identitetsskapandets betydelse. Under rubriken ”Skolans uppdrag” står det att ”språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga”. Jag anser att bildspråket är en viktig del av vår kommunikation. Vi matas varje dag med olika typer av bilder och dessa måste vi kunna tolka och granska för att förstå dagens samhälle. Eleverna får i bildämnet möjlighet att kommunicera genom olika typer av material, bilder, färger och byggen. Det är en annan typ av uttryck som för många kan vara rikare och ge uttryck för många fler tankar än att ”bara” kommunicera muntligt eller skriftligt.
Tonåringar ägnar mycket tid åt att fundera kring vilka de är. Identitetsmarkörer är viktiga för ungdomar, som kläder, frisyrer och musiksmak. Min uppfattning är att identitetsmarkörerna kan göra att ungdomar placeras, av sig själva eller av omgivningen, i olika fack. Vi i skolan har ett viktigt uppdrag att vidga elevernas syn på sig själva och omgivningen. Det är viktigt att få elever att inse att identitetsmarkörerna bara är attribut och att vi i grunden på många sätt är lika. Stina Myringer skriver i krönikan ”Jag gör ständigt nya upptäckter” i Bild i skolan (nr 1/2011) om ett bildprojekt där de jobbar med identitet. Jag håller med Myringer som menar att identitetsarbete inte alltid behöver betyda att eleverna ska göra bilder som handlar om dem själva, utan att man ska få se på samhället genom andras glasögon. Eleverna får ett annat perspektiv genom att se på livet utifrån en annan synvinkel. I Lgr 11 står det att ”medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar”.

När eleverna tvingas sätta ord på sina tankar måste de reflektera över sitt arbete. Jag har därför startat elevbloggar på min skola. Efter varje större arbete gör eleverna en skriftlig utvärdering på sin blogg. Det är helt otroligt vad mycket spännande jag får läsa på bloggarna! Jag får se en helt annan sida av eleverna. En elev som har svårt att koncentrera sig och inte får mycket gjort på lektionerna, skrev en lång utvärdering som fick mig att inse att han hade många kloka tankar och idéer. Utan bloggen hade jag inte fått se denna sida av eleven!

En övning som brukar bli bra är att eleverna ska leta i tidningar efter bilder som visar vilka de är. Eleverna får ett papper som de sen limmar upp de utklippta bilderna på. Hela pappret täcks med bilder med många olika motiv. När eleverna ska undersöka vilka de är, syns deras intressen tydligt. Ett kollage som gjordes av en kille bestod av flera bilder på tjejer i underkläder (reklambilder) och några snowboardbilder. När han var färdig frågade jag: ”Är detta du? Tycker du detta är viktigt och intressant i ditt liv?” Han svarade ja, log och såg nöjd ut.

l
 

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com